#družba

#družba 19.7.2019 9:34

Evropska sredstva za dediščino kolišč na Ljubljanskem barju

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila finančno podporo projektu Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju. V okviru projekta bodo med drugim zgradili interpretacijski center in koliščarsko naselbino.

#družba 11.7.2019 11:19

Mladi na delavnici digitalne ekonomije očistili svoje digitalno okolje

Zavod Vsak je za najstnike izvedel brezplačno počitniško delavnico Digitalna ekologija, na kateri so dekleta in fantje, stari med 11 in 14 let, očistili svoje digitalno okolje. Poleg tega so spoznali osnovne programske koncepte, reševali programerske izzive in razmišljali o učinkih, ki jih imajo algoritmi na naša življenja.

#družba 7.7.2019 9:40

Hmeljarski inštitut za dvig konkurenčnosti hmeljarstva

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije sodeluje v pilotnem projektu za dvig konkurenčnosti slovenskega hmeljarstva. Z vpeljavo tržno zanimivih in odpornih sort hmelja želijo dvigniti donos z ugotovitvijo primernega časa rezi.

#družba 7.7.2019 9:19

Balkan Rivers Tour v dolini Soče

Balkan Rivers Tour, ki povezuje kajakaše, domačine, ljubitelje narave in prijatelje rek iz vse Evrope, danes na Soči začenja novo akcijo za ohranitev rek v Evropi. V njej bodo med drugim preučevali Sočo in iskali alternative hidroenergiji, so sporočili organizatorji.

#družba 7.7.2019 8:27

V Sloveniji lani 21 odstotkov več ekološko pridelanih zelenjadnic

V Sloveniji je bilo lani v sistem kontrole ekološkega kmetovanja zajetih 3741 kmetijskih gospodarstev, kar je tri odstotke več kot v letu 2017. Kmetije so lani pridelale več eko zelenjadnic in sadja kot v letu 2017, ki je bilo zaradi vremenskih ekstremov sicer slabo leto za kmetijstvo.

#družba 7.7.2019 7:51

Letošnji letini hmelja slabo kaže

Letošnji letini hmelja slabo kaže, saj so rastno dobo poleg toče zaznamovale tudi nizke temperature v maju in bolezen. Zaradi tega je bila rast počasnejša, zelo slabo pa je nanjo vplivala tudi junijska vročina. Vse to se odraža v višini hmelja, saj v večini hmeljišč rastline še niso prišle do vrha in so nižje kot v preteklih letih.

#družba 6.7.2019 9:13

Celjska občina ustanovila javni zavod Tehno park

Celjski mestni svetniki so ta teden po hitrem postopku sprejeli odlok o ustanovitvi javnega zavoda Tehno park. Ta bo imel prostore na Gubčevi ulici v Celju, kjer že od marca potekajo gradbena dela za ureditev poljudnoznanstvenega parka Generator in co-working prostorov. Tehno park je v 100-odstotni lasti občine, so sporočili s celjske občine.

#družba 6.7.2019 9:02

Na Planini nad Ajdovščino praznik marelic

Danes in v nedeljo bo na Planino nad Ajdovščino vabil praznik marelic. Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica v sodelovanju s pridelovalci marelic pripravlja ponovno razstavo teh sladkih sadežev in z marelicami povezana strokovna predavanja. Marelice bo mogoče tudi kupiti, saj jih v tem obdobju dozori največ.

#družba 6.7.2019 9:00

Celjska občina v gradnjo sistema P+R

Celjska občina bo med staro železniško postajo in Ulico XIV. divizije začela graditi sistem vozlišča Parkiraj avto in prestopi na kolo (P+R). Naložba je ocenjena na nekaj več kot 426.000 evrov. Dobrih 229.000 evrov je občina dobila iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb, ostalo je zagotovila v letošnjem proračunu.