STAkrog - portal z novicami o slovenskih razvojnih dosežkih

STAkrog je spletni portal Slovenske tiskovne agencije (STA) z vsebinami o slovenskih razvojnih dosežkih in geslom "ko razvoj okrepi gospodarstvo".

Portal dnevno prinaša novice o dosežkih slovenskega gospodarstva oziroma podjetij (rubrika Podjetja), mladih zagonskih podjetij oziroma startupov (rubrika Startupi) ter drugih razvojno usmerjenih aktivnosti v družbi nasploh, kot so denimo izumi inovatorjev (rubrika #Družba).

Poleg tega portal v rubriki Mediji spremlja tudi razvoj slovenskih medijev, pri čemer je osredotočen na razvoj na področju informativnih vsebin oziroma produktov. V rubriki Intervju so na voljo intervjuji z vidnejšimi gospodarstveniki in drugimi akterji, tako ali drugače povezanimi z razvojno tematiko.

Znanost

V okviru rubrike Znanost pripravljamo novice o slovenskih znanstvenih dosežkih in razvoju slovenske znanosti nasploh. Rubrika je zaživela novembra 2014, ko smo začeli pripravljati tudi serijo multimedijskih člankov o odmevnejših slovenskih znanstvenih dosežkih, v katere smo poleg fotogalerije in video posnetka vključili tudi iskalnika po dodatnih vsebinah v Slovenskem atlasu znanosti in portalu Videolectures.net.

Omenjena serija multimedijskih člankov je bila del projekta promocije slovenske znanosti v tujini, ki ga je v okviru razpisa za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini v letu 2014 sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Članki so bili poobjavljeni tudi na spletnem portalu Videolectures.net.

#EUface

Rubrika #EUface prinaša vsebine, s katerimi predvsem mlade osveščamo o vlogi Evropskega parlamenta in priložnostih, ki jih ponuja EU. Rubrika je zaživela junija 2015 in je plod enoletnega projekta, ki ga sofinancira Evropski parlament.

V okviru tega bomo pripravljali multimedijske zgodbe o mladih Slovencih, skozi katere se bodo zrcalile prednosti in priložnosti v EU, h katerim je s svojim delovanjem prispeval tudi Evropski parlament.

Poleg omenjenih zgodb, ki bodo ob besedilu in fotografiji vsebovale tudi video prispevek, bomo na istem spletnem mestu pripravljali tudi kratke novice, pomembne za mlade. Gre tako za novice o delovanju Evropskega parlamenta kot tudi za drugo dogajanje, ki je pomembno za mlade in njihovo angažiranje v evropskem prostoru.

Malo zgodovine

Korenine STAkroga segajo v jesen 2009, ko smo pod imenom Krizno ogledalo STA začeli slediti dogajanju, povezanem s svetovno finančno in gospodarsko krizo. Poleti 2014 smo portal vsebinsko in oblikovno prenovili, s čimer je nastal STAkrog - portal o slovenskih razvojnih dosežkih.

Kontakt

Vodja portala: Aljoša Rehar

E-naslov: razvoj sta si
Telefon: 01 24 10 129

Naslov:
Slovenska tiskovna agencija
Portal STAkrog
Tivolska 48
1000 Ljubljana