Slovenija 1.4.2024 8:17

Stekle priprave na zahteven projekt izgradnje drugega tira na progi Kranj-Jesenice

Jesenice, 1. aprila - Gorenjski železniški progi na odseku Kranj-Jesenice-državna meja se kljub nedavni nadgradnji obeta še obsežnejša nadgradnja z izgradnjo drugega tira. Ta bo zaradi potrebne izboljšave trase zelo zahtevna, z večjim številom predorov. Terminski načrt še ni znan, vlada pa je pred kratkim sprejela sklep o pripravi državnega prostorskega načrta.

Kočevje. Železniški tir. Foto: Tamino Petelinšek/STA Arhiv STA

Kočevje.
Železniški tir.
Foto: Tamino Petelinšek/STA
Arhiv STA

Obstoječa gorenjska enotirna proga je bila na odseku Kranj-Jesenice-državna meja leta 2021 zaradi slabega stanja železniške infrastrukture že nadgrajena. Druga nadgradnja pa predvideva povečanje prepustne in prevozne zmogljivosti proge z dograditvijo drugega tira in optimizacijo trase v širšem koridorju obstoječe proge, so za STA pojasnili na Direkciji RS za infrastrukturo.

Ob tem so dodali, da bodo z načrtovano nadgradnjo doseženi cilji povečanja stopnje varnosti prometa, učinkovitejšega vodenja prometa, znižanja obratovalnih stroškov in izboljšanja storitev prevoza potnikov. Prav tako so cilji projekta povečanje vloge proge v javnem potniškem prometu, združevanje in medsebojno povezovanje vseh vrst javnega in individualnega prometa ter vzpostavitev dobre železniške povezave med državami.

V okviru državnega prostorskega načrta se načrtujejo tudi ustrezne ureditve železniških postaj in postajališč, vključno s povezovanjem z drugimi vrstami prometa. Radovljiška železniška postaja je bila prenovljena že v okviru nadgradnje proge leta 2021, prav tako se v kratkem načrtuje rekonstrukcija železniške postaje na Jesenicah, kjer je v teku izbor za izvajalca del.

Kot so v zvezi s tem pojasnili na direkciji, projektne rešitve za izvedbo nadgradenj obstoječih postaj na progi že upoštevajo prihodnjo dvotirnost, kar pomeni, da jih je možno nadgraditi tudi pred sprejemom državnega prostorskega načrta za nadgradnjo proge. Nadgradnja železniških postaj in izgradnja drugega tira je predvidena na celotni gorenjski progi Ljubljana-Jesenice, vendar umeščanje v prostor teče v dveh ločenih postopkih, posebej za odsek do Kranja in odsek naprej do Jesenic.

Priprava dveh državnih prostorskih načrtov za nadgradnjo proge je bila predlagana z namenom, da se pospeši priprava prostorskega načrta za odsek Ljubljana-Kranj/Naklo. Izboljšava elementov trase obstoječe proge in posledično zagotavljanja boljših vozno tehničnih karakteristik načrtovane dvotirne proge na odseku Kranj-Jesenice-državna meja bo namreč zelo zahtevna, predvidoma z večjim številom predorov, so pojasnili na direkciji.

Terminski plan za odsek Kranj-Jesenice-državna meja je še v izdelavi in še ni usklajen s pobudnikom in pripravljavcem državnega prostorskega načrta. Državni prostorski načrt za odsek Ljubljana-Kranj/Naklo pa naj bi bil sprejet konec letošnjega leta oziroma v začetku prihodnjega leta.

Predlog državnega prostorskega načrta za odsek Ljubljana-Kranj/Naklo in okoljsko poročilo naj bi bila ministrstvu za naravne vire in prostor posredovana v kratkem, kar je med drugim povezano z uskladitvijo načrtovanih ukrepov z vidika zagotavljanja ustreznih protipoplavnih ukrepov glede na lanske poplave. Ministrstvo bo kot pripravljalec načrta odločalo o ustreznosti gradiv, nato bo sledila javna razgrnitev, za katero si direkcija kot investitor prizadeva, da bi bila izvedena čim hitreje.