#družba 25.5.2023 19:26

Telekom Slovenije in ZDUS poudarjata dobre izkušnje starostnikov z e-oskrbo

Ljubljana, 25. maja - Telekom Slovenije in Zveza društev upokojencev Slovenije (Zdus) sta na današnji novinarski konferenci poudarila dobre izkušnje starostnikov z e-oskrbo. Pojasnili so, da si prizadevajo za zagotovitev dodatnih sredstev za širitev oskrbe, saj trenutno na to storitev čaka okoli 2000 upravičencev, projekt pa je trenutno financiran le do 30. septembra.

Ljubljana. Novinarska konferenca o e-Oskrbi na domu. Vodja E-oskrbe in E-zdravja v Telekom Slovenija Peter Pustačnik, filozof Luka Omladič in podpredsednica ZDUS Vera Pečnik. Foto: Telekom

Ljubljana.
Novinarska konferenca o e-Oskrbi na domu.
Vodja E-oskrbe in E-zdravja v Telekom Slovenija Peter Pustačnik, filozof Luka Omladič in podpredsednica ZDUS Vera Pečnik.
Foto: Telekom

Ljubljana. Novinarska konferenca o e-Oskrbi na domu. Vodja E-oskrbe in E-zdravja v Telekom Slovenija Peter Pustačnik. Foto: Telekom

Ljubljana.
Novinarska konferenca o e-Oskrbi na domu.
Vodja E-oskrbe in E-zdravja v Telekom Slovenija Peter Pustačnik.
Foto: Telekom

Ljubljana. Novinarska konferenca o e-Oskrbi na domu. Podpredsednica ZDUS Vera Pečnik. Foto: Telekom

Ljubljana.
Novinarska konferenca o e-Oskrbi na domu.
Podpredsednica ZDUS Vera Pečnik.
Foto: Telekom

Ljubljana. Novinarska konferenca o e-Oskrbi na domu. Filozof Luka Omladič. Foto: Telekom

Ljubljana.
Novinarska konferenca o e-Oskrbi na domu.
Filozof Luka Omladič.
Foto: Telekom

Ljubljana. Novinarska konferenca o e-Oskrbi na domu. Foto: Telekom

Ljubljana.
Novinarska konferenca o e-Oskrbi na domu.
Foto: Telekom

Vodja e-oskrbe in e-zdravja v Telekomu Slovenije Peter Pustatičnik je izpostavil, da bi skoraj deset odstotkov uporabnikov e-oskrbe, v primeru, da dostopa do nje ne bi imeli, moralo v dom za starejše.

Po njegovih besedah "e-oskrba pomembno izboljšuje varnost bivanja v domačem okolju ter razbremenjuje sistem zdravstvenega in socialnega varstva," e-oskrba z zdravnikom na daljavo pa bo še dodatno "prispevala h kakovosti življenja in večji varnosti starejših v njihovem domačem okolju."

Do storitve, ki jo v okviru projekta E-oskrba na domu do 30. septembra 2023 sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada, je upravičenih 5000 uporabnikov,

Podpredsednica Zdusa Vera Pečnik je pojasnila, da njihovi prostovoljci na domu oskrbijo 3,5-krat več ljudi, kot jih je nastanjenih v domovih za ostarele. Opozorila je, da zaradi tega zahtevajo "jasna zagotovila glede nadaljevanja projekta po 30. septembru," kot tudi, da naj bosta prostovoljstvo in e-oskrba del zakona o dolgotrajni oskrbi.

Asistenčni center Telekoma Slovenije je po lastnih navedbah v obdobju od maja 2022 do aprila 2023 prejel 20.236 klicev uporabnikov e-oskrbe. V tem obdobju je pomoč nudil 1037 uporabnikom, od tega je bil 201 primer takšen, da je bila potrebna intervencija nujne medicinske pomoči.

Vedno več starejših oseb, invalidov in kroničnih bolnikov si želi čim dlje bivati v svojem domačem okolju, hkrati pa so pri tem pogosto prepuščeni sami sebi. Če se počutijo zelo slabo, če padejo ali jih zadene možganska kap, pogosto ne morejo niti do telefona ali soseda. Pri tem je lahko v veliko pomoč e-oskrba, ki omogoča takojšen klic v asistenčni center.

Upravičenci morajo izpolnjevati enega od petih pogojev. Tako so upravičeni do storitve, če so starejši od 65 let in pretežni del dneva bivajo sami ali če zaradi pridruženih kroničnih nenalezljivih bolezni v primeru koronavirusne bolezni sodijo v ranljivo skupino. Prav tako lahko storitev dobijo, če jim je v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja priznana invalidnost ali prejemajo dodatek za pomoč in postrežbo.

Med upravičenci so lahko tudi vsi starejši od 18 let, pri katerih je zaradi nevroloških oziroma nevromišičnih obolenj verjetnost za padec večja oziroma so zaradi kognitivnega upada pri demenci izpostavljeni različnim neželenim dogodkom v okolju.