#družba 16.3.2023 11:12

Jama Ravnica še vedno ni popolnoma čista

Pivka, 16. marca - Iz udornice Ravnica pri vasi Juršče na Pivškem, ki je ena najbolj onesnaženih jam v Sloveniji, so odstranili 1970 kubičnih metrov odpadkov. Ker na Občini Pivka ocenjujejo, da je bilo v njej več tisoč kubičnih metrov odpadkov, si bodo prizadevali pridobiti dodatna finančna sredstva za njeno dokončno sanacijo.

Ljubljana. Najbolj onesnažena slovenska jama je Ravnica na Pivškem podolju. Foto: Osebni arhiv jamarja in raziskovalca Jureta Tičarja Arhiv STA

Ljubljana.
Najbolj onesnažena slovenska jama je Ravnica na Pivškem podolju.
Foto: Osebni arhiv jamarja in raziskovalca Jureta Tičarja
Arhiv STA

"Iz jame smo uspeli odstraniti okoli dve tretjini vseh odpadkov. V njej ostaja še približno 1000 kubičnih metrov odpadkov. Tako bo treba za dokončno očiščenje jame v naslednjih letih zagotoviti dodatna sredstva," je v odgovoru na vprašanja STA pojasnila Eva Šabec Korbar iz Občine Pivka.

Med odpadki, ki so jih potegnili iz jame, so prevladovali komunalni odpadki in pepel, ki je nastal pri gorenju smeti v udornici. V spodnjih plasteh pa je bilo največ večjih kosov železa, kot so karoserije, motorji, grelniki vode in drugo.

"Kljub grenkemu priokusu, da je denarja zmanjkalo prej kot smeti, je bilo čiščenje Ravnice tehnično, količinsko in finančno najobsežnejše izvedeno čiščenje jame v Sloveniji doslej. Glede na dosegljive podatke je bilo odstranjenih več odpadkov kot iz vseh akcij čiščenja jam v Sloveniji skupaj," je dejala.

Čiščenje je potekalo letošnjega januarja in februarja v okviru projekta Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera - PIVKA.KRAS.PRESIHA, ki je sofinanciran s sredstvi države in iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vrednost čiščenja je bila 490.000 evrov, izvajalec del pa podjetje Publikus s podizvajalci.

Odstranjevanje odpadkov je bil tehnično in organizacijsko zahteven projekt. Nad čiščenjem jame je bdel Inštitut za raziskovanje krasa (IZRK) ZRC SAZU iz Postojne, ki jo je tudi 3D-poskeniral, kar je bil eden izmed načinov ugotavljanja količin iz udornice odstranjenega materiala.

"Na občini Pivka in v Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera si želimo nadaljevati delo na področju čiščenja jam, zato bo naš trud tudi v bodoče usmerjen v pridobivanje finančnih sredstev tako za dokončanje del v Ravnici, kot tudi za izvajanje podobnih akcij, s čimer bomo aktivno prispevali k varstvu podzemlja in naših voda," je še dejala Šabec Korbarjeva in dodala, da bodo v projektu čistili tudi Matijevo jamo, ki je izvirna jama na Palškem jezeru, v njej prevladujejo neeksplodirana ubojna sredstva.

Udornica Ravnica se nahaja okrog 700 metrov od vasi Juršče. Po podatkih IZRK je bila udornica do leta 1966 še čista. Leta 1972 so na njenem robu postavili betonsko rampo, s katere so odpadke s širšega pivškega območja stresali v jamo.