11.2.2022 17:17

Danes je mednarodni dan žensk in deklet v znanosti

Ljubljana, 11. februarja - Od leta 2016 je 11. februar mednarodni dan žensk in deklet v znanosti. Z mednarodnim dnem je Generalna skupščina OZN želela spodbuditi zanimanje žensk in deklet za znanost ter opozoriti na enakopravne možnosti v znanosti. Dekleta in ženske so namreč še vedno izključene iz polnega sodelovanja v znanosti, na svoji spletni strani sporoča OZN.

Ljubljana. Znanstvenica. Foto: Anže Malovrh/STA Arhiv: STA

Ljubljana.
Znanstvenica.
Foto: Anže Malovrh/STA
Arhiv: STA

"Enakost spolov mora biti zastopana povsod, še toliko bolj v znanosti. Gre namreč za naravno posledico civiliziranih družbenih okolij, kjer so odločilni le raziskovalna odličnost, kakovost znanstvenega dela ter visoke etične in moralne norme. Neodvisno od spola!" je ob mednarodnem dnevu poudaril direktor Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper Rado Pišot.

Po njegovem mnenju gre pri uveljavitvah kvot za degradacijo žensk, so zapisali v ZRS Koper. "V vseh teh letih delovanja na ZRS Koper se nikoli nismo posebej ukvarjali z zastopanostjo žensk, še več, čisto naravno je bilo, da je na primer v nekem obdobju znanstveni svet ZRS Koper zastopalo več žensk kot moških," je po njihovih navedbah še izpostavil Pišot. Pri tem je dodal, da je danes med zaposlenimi na ZRS Koper žensk približno toliko kot moških.

Sicer pa inštitut za kineziološke raziskave ZRS Koper v torek v Gledališču Koper pripravlja okroglo mizo na temo žensk v znanosti, so napovedali v ZRS Koper.

Kot navaja zadnje Unescovo poročilo o znanosti, so ženske v letu 2018 predstavljale zgolj 33 odstotkov raziskovalcev. V poročilu je zapisano tudi, da so ženske še vedno v manjšini v tehničnih in voditeljskih vlogah v podjetjih. Do danes so ženske in dekleta prejele le 23 od 631 Nobelovih nagrad na področju znanosti.

V času slovenskega predsedovanja Svetu EU je bila sprejeta Ljubljanska deklaracija, ki si prizadeva za izboljšanje položaja žensk v raziskavah in inovacijah. "Deklaracija je naredila korak naprej k institucionalnemu in sistematskemu izboljševanju vloge in položaja žensk v evropskem raziskovalnem prostoru," je dejal Peter Volasko z direktorata za znanost na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport na decembrski okrogli mizi društva VTIS o položaju žensk v slovenskem znanstvenem prostoru.

Da deklaracije in sporazumi na papirju niso dovolj, saj se v praksi pogosto nič ne spremeni, pa je prepričana Emilija Stojmenova Duh s fakultete za elektrotehniko na ljubljanski univerzi. Po njenem mnenju bi bilo treba predlagati več žensk za vodstvene položaje, te namreč večinoma še vedno zasedajo moški.

Posebna predstavnica predsednika Generalne skupščine ZN Darja Bavdež Kuret je na omenjeni okrogli mizi menila, da imamo v Sloveniji izjemno podlago za promocijo žensk, saj so ženske do 64. leta bolj izobražene kot moški. Po podatkih statističnega urada število žensk, vključenih v visokošolsko izobraževanje 3. stopnje narašča, od šolskega leta 2015/16 je v tovrstno izobraževanje vključenih več žensk kot moških, delež ženskih doktorskih študentov se že od takrat naprej giblje okrog 53 odstotkov.