Slovenija #družba 22.12.2017 8:35

Z aktualnimi raziskavami v podporo čebelarstvu tudi Center za čebelarstvo

Ljubljana, 22. decembra - V okviru Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani je bil ta mesec ustanovljen Center za čebelarstvo, ki povezuje raziskovalce, pedagoške delavce in strokovno osebje fakultete aktivno na področju čebelarstva. Med glavnimi tematskimi področji centra so fiziologija in vedenje medonosne čebele, toksikologija čebel in varnost čebeljih pridelkov.

Ljubljana. Čebelarstvo. Foto: Anže Malovrh/STA Arhiv STA

Ljubljana.
Čebelarstvo.
Foto: Anže Malovrh/STA
Arhiv STA

Delovanje centra vodi koordinacijski odbor, ki ga s po enim članom z oddelka za biologijo, oddelka za zootehniko in oddelka za živilstvo iz vrst ključnih raziskovalcev s področja čebelarstva sestavljajo Janko Božič, Peter Dovč in Mojca Korošec, so sporočili z biotehniške fakultete.

Glavna tematska področja centra so fiziologija in vedenje medonosne čebele, toksikologija čebel, njihove molekularna in populacijska genetika ter imunologija, fizikalno-kemijske in senzorične lastnosti in varnost čebeljih pridelkov ter tehnologija čebelarjenja.

Fakulteta glede na potrebe in možnosti vključuje tudi druga tematska področja, ki jih pokrivajo raziskovalne skupine in katedre vseh oddelkov na fakulteti, npr. pašni viri, biologija zajedavcev in povzročiteljev bolezni, vloga mikroorganizmov v prebavnem traktu čebel in v čebeljih pridelkih.

V okviru centra člani skrbijo za povezovanje raziskav, pedagoških in strokovnih vsebin na področju čebelarstva, za promocijo dosežkov dejavnosti fakultete na področju čebelarstva, pridobivanje novih raziskovalnih projektov, strokovnih nalog, novih izobraževalnih vsebin in za prenos znanj v prakso.

"Člani sodelujemo v okviru svojih kompetenc in zmožnosti laboratorijev oz. delovnih skupin v katerih delujemo. Med opremo sodita tudi dve stojišči čebeljih družin, eno pri oddelku za biologijo pod Rožnikom s prostorom za čebelarska opravila in drugo v Botaničnem vrtu z novim čebelnjakom. Center skrbi tudi za učinkovito povezovanje fakultete z drugimi raziskovalnimi strokovnimi in izobraževalnimi organizacijami na področju čebelarstva doma in po svetu," je dejal vodja centra Janko Božič.

Raziskovalno delo v centru za čebelarstvo poteka v okviru različnih programskih skupin, domačih in mednarodnih projektov ter raziskovalnega dela študentov na dodiplomskem in podiplomskem študiju. Strokovno delo vključuje objavljanje strokovnih prispevkov, aktivno sodelovanje na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih, sodelovanje v delovnih telesih ministrstva za kmetijstvo v zvezi s pripravo in izvajanjem predpisov in ukrepov na področju čebelarstva ter sodelovanje v strokovnih aktivnostih Čebelarske zveze Slovenije.

V okviru formalnih izobraževalnih programov bolonjske stopnje se redno izvaja izbirni predmet čebelarstvo v okviru prvostopenjskega študija biologija z možnostjo vpisa študentov iz vseh študijskih programov fakultete, občasno pa posebej tudi za študij zootehnike. Vsebine povezane s čebelarstvom se glede na pokrivanje tematskih področij vključujejo tudi v druge predmete različnih študijev, ki se izvajajo na biotehniški fakulteti.

V okviru centra se izvajajo tudi dodatne izobraževalne dejavnosti na področju čebelarstva na univerzitetni ravni. Sodelavci fakultete sodelujejo tudi pri izvajanju neformalnih oblik poučevanja čebelarjev in drugih zainteresiranih, npr. šolanje senzoričnih ocenjevalcev medu. Božič vodi tudi izpitno komisijo za čebelarske mojstre oz. mojstrice pri Obrtni zbornici Slovenije.