Turizem 24.5.2024 11:57

Aprila desetina manj turistov

Ljubljana, 24. maja - Turistični nastanitveni obrati so aprila zabeležili okoli 400.200 prihodov in 937.000 prenočitev turistov, kar je devet in 10,5 odstotka manj kot aprila lani. V prvih štirih mesecih je bilo prihodov 1,3 milijona oz. 2,5 odstotka več, prenočitev pa 3,4 milijona oz. 0,6 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

Ljubljana. Turisti med ogledom Ljubljane. Foto: Daniel Novakovič/STA Arhiv STA

Ljubljana.
Turisti med ogledom Ljubljane.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Arhiv STA

Aprila je bilo okoli 289.400 prihodov tujih turistov (-10,8 odstotka), ki so ustvarili 651.600 prenočitev (-11,6 odstotka).

Največ jih je bilo iz Italije, 49.000 (-17,5 odstotka), ustvarili so 305.000 prenočitev (-16,3 odstotka). Sledili so gostje iz Avstrije in Nemčije, tudi njihovih prihodov in nočitev je bilo glede na lanski april manj, in sicer za med okoli 20 in 27 odstotkov. Več pa je bilo hrvaških gostov, 20.300 oz. 2,7 odstotka več, ustvarili so 41.900 nočitev oz. 5,3 odstotka več kot parila lani.

Največ prenočitev tujih gostov je bilo v občini Ljubljana, sledili sta občini Piran in Bled. Skupno so v teh treh občinah gostili skoraj polovico vseh tujih prenočitev v aprilu.

Domačih gostov je bilo 110.800 (-4,2 odstotka), ustvarili so 285.500 prenočitev (-7,8 odstotka). Največkrat so prenočili v občini Piran, sledili sta občini Podčetrtek in Moravske Toplice. V teh treh občinah je bilo 29 odstotkov vseh domačih prenočitev v aprilu.

V skupnem je bilo največ prenočitev v zdraviliških občinah, in sicer 218.300 oz. 23 odstotkov vseh, največ v občini Brežice. Sledile so obmorske občine in Ljubljana (po 20 odstotkov vseh prenočitev) ter gorske občine (19 odstotkov).

Glede na lanski april je število prenočitev upadlo v vseh vrstah turističnih občin razen v Ljubljani, kjer je bilo prenočitev za en odstotek več.

Povprečna doba bivanja je bila najdaljša v zdraviliških občinah, 3,2 prenočitve. V obmorskih občinah je znašala 2,6, v gorskih občinah in Ljubljani pa 2,0 prenočitve.

Domači in tuji turisti so največ prenočitev ustvarili v hotelih (skoraj 505.000 prenočitev oz. 54 odstotkov vseh), sledili so zasebne sobe, apartmaji in hiše (19 odstotkov).

Stalna ležišča so bila v povprečju najbolj zasedena v hotelih, in sicer 43-odstotno. Povprečna doba bivanja turistov v tej vrsti nastanitvenih obratov je znašala 2,3 prenočitve.

V prvih štirih mesecih je število prihodov tujih gostov poraslo za 4,9 odstotka na 870.400, število njihovih prenočitev pa za 2,9 odstotka na 2,1 milijona. Tudi v štirimesečnem obdobju je bilo največ Italijanov, katerih prihodi in nočitve so glede na enako obdobje lani upadli za po okoli dva odstotka na 145.600 in 305.000. Sledili so gostje iz Hrvaške (128.000 prihodov in 299.000 nočitev) ter Avstrije in Nemčije.

Domačih gostov je bilo 439.000 oz. 1,7 odstotka manj, ustvarili pa so 1,2 milijona prenočitev oz. 3,1 odstotka manj kot v lanskih prvih štirih mesecih.

Največ turističnega obiska je bilo v gorskih občinah (310.000), največ prenočitev pa v zdraviliških občinah (950.500). Glede na nastanitveni obrat je bilo daleč največ gostov v hotelih (750.000 z 1,9 milijona nočitvami) ter v zasebnih sobah, apartmajih in hišah (241.000 s 671.000 nočitvami).