Turizem 13.4.2024 8:05

Celjska občina pripravlja strategijo turizma do leta 2029

Celje, 13. aprila - Mestna občina Celje se je lotila priprave nove strategije turizma za obdobje 2024-2029 z usmeritvami do leta 2031. V času javne objave osnutka je občina prejela dodatne predloge, ki so jih smiselno upoštevali pri oblikovanju končne verzije, ki jo bodo nato obravnavali delovna telesa in mestni svet, so za STA povedali na občini.

Celje. Mestna občina Celje. Foto: Daniel Novakovič/STA Arhiv STA

Celje.
Mestna občina Celje.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Arhiv STA

Predlogi so se nanašali denimo na večjo izpostavljenost posameznih kulturno-zgodovinskih znamenitosti, kot so Knežji dvor, Stara grofija in Celjski strop ter produkti antične Celeie. Prav tako so bili podani predlogi po še večjem trženju mesta kot vodilne destinacije, po nadgradnji ponudbe in dodatnih naložbah na celjskem Starem gradu ter še nekaj drugih vsebinskih sklopov.

"Osnutek strategije je večino teh sklopov že vseboval, smo jih pa po prejetih predlogih še nekoliko obsežneje izpostavili," so dejali na občini.

Kot je razvidno iz osnutka, se je število turističnih prihodov v celjsko občino v zadnjem desetletju povečalo za 1,3-krat, kar je pod slovenskim povprečjem.

Obseg nočitev se je dvignil iz 45.706 leta 2012 na 67.780 leta 2022. Povprečna doba bivanja v celjski občini se je v desetih letih podaljšala z 2,1 v letu 2012 na 2,4 dneva leta 2022.

Po podatkih Ajpesa je bilo lani na celjski destinaciji 1177 ležišč, po oceni s terena pa je za turistične namene na destinaciji na voljo 706 ležišč.

Najbolj obiskana znamenitost v celjski občini je Stari grad, ki ga je leta 2022 obiskalo 31,17 odstotka slovenskih gostov, med tujimi obiskovalci pa je bil največji delež gostov iz Madžarske, Italije in Nemčije.

Celjska občina je med ključne izzive do leta 2029 izpostavila trajnostni prehod iz destinacije v razvoju v razvito turistično destinacijo, ki bo privlačila obiskovalce, generirala nočitve ter zagotavljala dobro okolje za naložbe podjetniškega sektorja.

Razvoj naj bi temeljil na trajnostnem turizmu, ki vključuje prebivalce, ter na strateškem upravljanju, ki razvija mehanizme za spremljanje in uravnavanje negativnih učinkov turizma ter spodbujanje pozitivnih učinkov.

Občina je lani za turizem zagotovila dober milijon evrov, približno enak znesek sredstev je predviden tudi letos.