Startupi 29.4.2023 8:29

V Slovenj Gradcu in na Ravnah načrti za nove podjetniške inkubatorje

Slovenj Gradec/Ravne na Koroškem, 29. aprila - V štirih koroških občinah od leta 2011 delujejo podjetniški inkubatorji, ki so jih občine zgradile tudi s pomočjo državnih in evropskih sredstev. Zasedenost obstoječih inkubatorjev je velika, prav tako nadaljnje potrebe. Zato so se v Slovenj Gradcu in na Ravnah odločili za ureditev dodatnih prostorov, pri tem pa računajo na sredstva iz razpisa.

Radlje ob Dravi. Proizvodni prostori v okviru Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroške v poslovni coni Radlje ob Dravi. Foto: Vesna Pušnik Brezovnik/STA Arhiv STA

Radlje ob Dravi.
Proizvodni prostori v okviru Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroške v poslovni coni Radlje ob Dravi.
Foto: Vesna Pušnik Brezovnik/STA
Arhiv STA

Mrežni podjetniški inkubator Koroška (MPIK) delujejo v štirih največjih koroških občinah, to so občine Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Mestna občina Slovenj Gradec, s čimer inkubatorji pokrivajo vse tri koroške doline.

Občine so lastnice inkubatorjev, medtem ko je Regionalna razvojna agencija za Koroško (RRA Koroška) prevzela vlogo vsebinskega upravljavca MPIK in tako trenutno pod ugodnimi najemnimi pogoji ponujajo skupno okoli 3600 kvadratnih metrov pisarniških in proizvodnih prostorov za mlada podjetja.

A ker se kažejo potrebe po dodatnih tovrstnih prostorih, sta ravenska in slovenjgraška občina pristopili k iskanju možnosti ureditve novih prostorov, obe pa sta za svoje načrte oddali prijave na razpis ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj za sofinanciranje projektov ekonomsko-poslovne infrastrukture na obmejnih problemskih območjih v letih 2023 in 2024.

Mestna občina Slovenj Gradec načrtuje vzpostavitev novega podjetniškega inkubatorja, ki predvidoma ne bo novogradnja, ampak bo to nakup zemljišča z objektom, so za STA pojasnili na občini.

Navajajo, da so potrebe po inkubatorjih velike in da prekašajo obstoječe zmogljivosti. Trenutna zasedenost inkubatorja, ki deluje na dveh lokacijah, to je na Ozarah in v Meškovi ulici, je 94,4-odstotna. Občina želi nov podjetniški inkubator vzpostaviti čim prej, a je pri tem odvisna od uspeha na razpisu za pridobitev sredstev, so še pojasnili na občini.

Podobno je na Ravnah na Koroškem, kjer so načrte za ureditev novega podjetniškega inkubatorja na zadnji seji potrdili občinski svetniki s potrditvijo predinvesticijske dokumentacije. Na Ravnah načrtujejo, da bodo, če bodo uspešni na razpisu, MPIK 4 uredili v stavbi na naslovu Prežihova ulica 7, to je v stavbi bivše SDK v središču mesta, ki so jo od države dobili leta 2016.

Občina načrtuje celovito prenovo severnega trakta te poslovne stavbe. Vrednost naložbe je ocenjena na 1,1 milijona evrov, prenova pa bo, če bo občina uspela na omenjenem razpisu, stekla prihodnje leto in bi bila po načrtih tudi že končana do konca 2024.

"Z vzpostavitvijo MPIK 4 na Ravnah se bodo vzpostavile dodatne infrastrukturne kapacitete za inkubiranje mladih in inovativnih podjetij, za razliko od že obstoječih ravenskih inkubatorjev bo slednji namenjen storitveni dejavnosti," so ob tem zapisali na ravenski občini.

V ravenski občini se namreč že nahajajo trije MPIK. MPIK 1 se nahaja na dveh lokacijah, to je na Trgu svobode, kjer so prostori namenjeni pisarniškim tipom podjetij, in v poslovni coni Dobja vas. Tam se nahajata tudi MPIK 2 in MPIK 3, ki nudita prostor proizvodnim podjetjem.

Zasedenost obstoječih inkubatorjev v občini je 98-odstotna, hkrati se več kot 20 kandidatov zanima za vključitev v podjetniški inkubator, zato je ravenska občina tudi pristopila k vzpostavitvi MPIK 4.

Med letom 2011 in septembrom lani je svoje mesto v vseh podjetniških inkubatorjih MPIK na Koroškem dobilo 165 podjetij, konec lanskega leta pa je v prostorih MPIK delovalo 36 podjetij.

Inkubirana podjetja so v letu 2021 ustvarila 9,47 milijona evrov prihodkov in zaposlovala 99 ljudi, so med drugim za STA pojasnili pri RRA Koroška, ki v zadnjih letih veliko pozornosti namenja tudi različnim podjetniškim podpornim aktivnostim v okviru MPIK.

"Naša vizija je vsem podjetnim Korošicam in Korošcem omogočiti, da na Koroškem dobijo ustrezno podporno okolje za razvoj svojega startup podjetja. In da jim za ta namen ne bo potrebno odhajati iz regije. Hkrati se želimo tesneje povezati in k sodelovanju privabiti inovativna podjetja v regiji, Sloveniji in širše. S tem se bo v polnosti uresničevala razvojna vizija Koroške, ki želi postati prodorna, ustvarjalna, povezana in pristna regija," so navedli pri RRA Koroška.