Podjetja 8.3.2023 11:07

Cinkarna Celje lani za več kot četrtino povečala dobiček

Celje, 8. marca - Cinkarna Celje je v letu 2022 ustvarila 227,2 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 18 odstotkov več kot v 2021, čisti dobiček družbe pa se je zvišal za 27 odstotkov na 42,3 milijona evrov. Poslovni izid iz poslovanja z odpisi (EBITDA) je dosegel 63,9 milijona evrov oz. 25 odstotkov več kot leto prej in 28 odstotkov dosežene prodaje.

Celje. Cinkarna Celje. Foto: Gregor Mlakar/STA Arhiv STA

Celje.
Cinkarna Celje.
Foto: Gregor Mlakar/STA
Arhiv STA

Celje, Cinkarna Celje. Novinarska konferenca Cinkarne Celje s predstavitvijo lanskega poslovanja. Članica uprave družbe Nikolaja Podgoršek-Selič in predsednik uprave Cinkarne Celje Aleš Skok. Foto: Lili Pušnik/STA

Celje, Cinkarna Celje.
Novinarska konferenca Cinkarne Celje s predstavitvijo lanskega poslovanja.
Članica uprave družbe Nikolaja Podgoršek-Selič in predsednik uprave Cinkarne Celje Aleš Skok.
Foto: Lili Pušnik/STA

Celje, Cinkarna Celje. Novinarska konferenca Cinkarne Celje s predstavitvijo lanskega poslovanja. Članica uprave družbe Nikolaja Podgoršek-Selič in predsednik uprave Cinkarne Celje Aleš Skok. Foto: Lili Pušnik/STA

Celje, Cinkarna Celje.
Novinarska konferenca Cinkarne Celje s predstavitvijo lanskega poslovanja.
Članica uprave družbe Nikolaja Podgoršek-Selič in predsednik uprave Cinkarne Celje Aleš Skok.
Foto: Lili Pušnik/STA

Pretežni del prihodkov je Cinkarna Celje lani ustvarila z izvozom; njegova skupna vrednost je znašala 208,4 milijona evrov, kar je 19 odstotkov več kot v 2021. V Cinkarni ocenjujejo, da so doseženi poslovni rezultati objektivno dobri in presegajo napovedi za obdobje, izhaja iz poročila o poslovanju v 2022, s katerim se je v torek seznanil nadzorni svet Cinkarne.

Kot je na današnji novinarski konferenci povedal predsednik uprave Cinkarne Celje Aleš Skok, so na visoko prodajo vplivale višje povprečne cene pigmenta titanovega dioksida, dobri rezultati prodaje drugih proizvodnih programov in maksimalna izkoriščenost proizvodnih kapacitet.

Lansko poslovno leto sta sicer zaznamovali dve različni polletji, ugotavljajo. V prvem so se nadaljevala ugodna tržna gibanja in visoka raven povpraševanja iz preteklega leta. V zadnjem polletju pa so bili priča vplivu povišanih energetskih tveganj, padcu kitajskega nepremičninskega trga in posledični zmanjšani prodaji pigmenta na lokalnem trgu ter povečanemu izvoznemu pritisku azijskega pigmenta na evropske trge.

V drugi polovici leta se je na račun inflacijskih pritiskov na industrijo in končnega potrošnika tudi precej ohladilo povpraševanje evropskih kupcev iz vseh prodajnih segmentov. Zaradi slabšega povpraševanja in visokih cen na energetskih trgih je nekaj konkurenčnih evropskih proizvajalcev začasno omejilo oziroma zaustavilo proizvodnjo, je povedal Skok.

Podjetje po njegovih besedah ostaja finančno stabilno, obseg denarnih sredstev je visok ter omogoča nemoteno in pravočasno kritje vseh obveznosti. Kljub vsemu so načrti za letos skromnejši. Ključne surovine in cene energentov namreč ostajajo visoke, azijski proizvajalci zagotavljajo ugodne cene pigmenta, cenejši je kontejnerski prevoz v Evropo, je izpostavil.

V podjetju se bodo zato osredotočili predvsem na izboljševanje kakovosti titanovega dioksida, trajnostno preobrazbo podjetja in obvladovanje pritiskov na povečevanje stroškov poslovanja. Za letos pričakujejo šest milijonov evrov dobička in 205 milijonov evrov prihodkov.

Gradnje nove tovarne v Srbiji ne načrtujejo več, temveč bodo izkoriščali potenciale celjske lokacije, je povedal. Tam za letos načrtujejo tudi remont.

Članica uprave Cinkarne Celje Nikolaja Podgoršek Selič je napovedala, da bo podjetje letos krepilo predvsem potenciale proizvodov z visoko dodano vrednostjo, optimiziralo stroške in vlagalo v energetsko prenovo, vse aktivnosti pa bodo potekale z mislijo na temeljito trajnostno preobrazbo družbe.

"Gradnja sončnih elektrarn je v polnem zamahu, z notranjo ponovno rabo pa smo zmanjšali črpanje vode iz Hudinje za 20 odstotkov. Pripravljamo načrt vračanja in uporabe vode iz ojezeritve Bukovžlak. Na pilotni napravi pa poskusno čistimo odpadno vodo iz Komunalne čistilne naprave Tremerje, s čimer bi lahko v celoti nadomestili svežo vodo iz Hudinje. Če bodo izsledki pilotnega projekta ugodni, bomo od Tremerij do Cinkarne zgradili cevovod," je dejala.

Za sanacijo zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Bukovžlak je družba po njenih besedah lani zagotovila devet milijonov evrov, za sanacijo odlagališča Za Travnik pa 900.000 evrov.

Konec lanskega leta je imela Cinkarna Celje 775 zaposlenih.