Turizem 2.3.2023 11:07

Novi direktor Turizma Bled z novimi načrti razvoja

Bled, 2. marca - Vodenje Turizma Bled je v sredo prevzel dosedanji direktor Turizma Kranjska Gora Blaž Veber. Osrednji izziv turističnega razvoja Bleda vidi v tem, da Bled iz enodnevne turistične točke nadgradijo v večdnevno destinacijo, za kar bo ključno povezovanje vseh deležnikov na Bledu in tudi širše v regiji.

Bled.
Blejsko jezero, otok in grad.
Foto: Tinkara Zupan/STA
Arhiv STA

Kot je pojasnil Veber, sta si Bled in Kranjska Gora kot turistični destinaciji med seboj povsem različna. Skupno jima je le to, da sta obe prepoznani tako na domačem kot na tujem trgu, kar se tiče same ponudbe in motiva za obisk, pa gre za povsem drugačni destinaciji. Kranjska Gora je bolj prepoznana kot destinacija za aktivno preživljanje prostega časa, medtem ko ima Bled status največje turistične atrakcije v državi.

Bled se srečuje s podobnimi izzivi kot druge destinacije, to je upravljanje destinacij, povezovanje in trajnost. Največji izziv za Bled pa je, da ne bi bil enodnevna turistična točka, ki jo vsi obiščejo, a po ogledu osrednjih znamenitosti tudi hitro zapustijo. "Naša želja je, da postane Bled srce Julijskih Alp, kamor ljudje pridejo preživljati prosti čas," je dejal Veber.

Zaveda se, da Bled sam morda nima dovolj ponudbe, da bi gostje ostali za precej več dni, vendar pa lahko v povezovanju z bližnjimi občinami ponudi zelo veliko načinov preživljanja prostega časa. Tako bi čas bivanja na Bledu lahko bistveno podaljšali. Sledili bodo tudi slovenski turistični strategiji, usmerjeni v dvig kakovosti turistične ponudbe.

Kot je povedal Veber, se je za vodenje Turizma Bled odločil po tehtnem premisleku in ob zavedanju, da so premiki možni le s skupnim delom. "Turizem Bled ni tisti, ki bi lahko sam karkoli premaknil, je pa tisti, ki bo povezal različne deležnike, da pridemo do skupnega cilja. Mislim, da je skrajni čas, da se o tem začnemo vsi odkrito in resno pogovarjati," je izpostavil Veber.

Turizem Bled vidi tudi kot enega ključnih koordinatorjev med občino, deležniki in različnimi institucijami, ki se ukvarjajo z razvojem prostora. "V Sloveniji in tudi marsikje drugje nas je prehitel val turizma, ki se mu turistična ponudba in še posebej infrastruktura nista mogli tako hitro prilagoditi," je izpostavil. Vidi pa, da gredo z gradnjo južne obvoznice in kolesarske povezave z Bohinjem stvari v pravo smer.

Veber se zaveda, da so pričakovanja ob njegovem prevzemu vodenje Turizma Bleda, ki se je soočal tudi s krizo vodenja, velika. Poleg začetka povezovanja vseh deležnikov se bodo takoj na začetku lotili urejanja kraja pred poletno sezono. Veber računa, da bo to en prvih vidnih učinkov, spremembe pa se obetajo tudi na področju prireditev.

Strinja se z ugotovitvami iz preteklih let, da jezerska promenada ni primerna za vse prireditve, in si želi, da bi se prireditveni prostori razpršili po celotnem Bledu in okolici. "Ena izmed želja je, da se oblikuje povsem nova prireditev z delovnim naslovom Noči nad Bledom," je povedal in pojasnil, da bi bila ta prireditev na Straži, različne prireditve pa bi lahko pripravljali tudi v Zaki in trgovskem centru.

"Imamo načrt na bi na Bled pripeljali še kar nekaj novih prireditev," je dejal in hkrati napovedal, da se na Bled na začetku maja vračajo harmonikarji. Meni, da bi na Bledu lahko imeli tudi več športnih prireditev in kulturnih prireditev višjega nivoja.

Kar se tiče novih turističnih produktov, pa Veber kot eno izmed prvih priložnosti vidi v povezovanju gostincev za oblikovanje skupnega turističnega produkta, ki bi lahko ljudi spodbudil, da tudi zaradi kulinarike obiščejo Bled.