28.11.2022 13:57

V Ljubljani odslej stičišče za trajnostno prenovo in gradnjo stavb

Ljubljana, 28. novembra - V Hiši EU v Ljubljani je danes zaživelo Stičišče za trajnostno prenovo in gradnjo stavb. Ta civilnodružbena organizacija, ki je nastala v okviru projekta LIFE IP Care4Climate, je namenjena povezovanju različnih akterjev, ki želijo čim širše uveljavljanje tovrstne prenove in gradnje stavb v Sloveniji.

Ljubljana. Hiša Evropske unije v Ljubljani. Foto: Nebojša Tejić/STA Arhiv STA

Ljubljana.
Hiša Evropske unije v Ljubljani.
Foto: Nebojša Tejić/STA
Arhiv STA

"S trajnostno prenovo in gradnjo dosežemo večjo kakovost bivanja z manj vpliva na okolje. Z uporabo trajnostnih materialov lahko gradimo zdrava bivališča, s protipotresno sanacijo postanejo tudi varnejša. S trajnostno obravnavo v celotnem življenjskem ciklu stavbe z učinkovito rabo virov in surovin zmanjšujemo odpadke. Na ta način lahko občutno prispevamo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov," so zapisali na Institutu Jožef Stefan (IJS), ki je eden od partnerjev projekta.

S Stičiščem želijo doseči izboljšanje pogojev za trajnostne prenove stavb, podpreti pristojne odločevalce, da bodo pravni, finančni in drugi pogoji za prenove stavb bolje podpirali trajnostne in celovite prenove, ter doseči tudi sprotno reševanje problemov, ki se na področju pojavljajo.

"S Stičiščem hočemo doseči predvsem to, da se bo v Sloveniji v gradbenem sektorju čim širše in celovito uveljavilo razumevanje in izvajanje trajnostnih vidikov, tako za gradnjo in še posebej za prenovo stavb, saj bo večina obstoječega stavbnega fonda v uporabi še dolga leta," je dejala predsednica Stičišča Sabina Jordan.

Stičišče bo po njenih besedah osrednja točka za komunikacijo med deležniki. "S povezovanjem akterjev in spodbujanjem akcij odločevalcev želimo pospešiti ključne spremembe in izboljšave procesov v korist trajnostnega razvoja, doseganja ciljev v zvezi z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov in kakovostnega bivanja v Sloveniji," je dodala.

Koordinator izvršnega odbora Stičišča, sodelavec Centra za energetsko učinkovitost IJS Gašper Stegnar je dejal, da so si za leto 2023 zastavili številne naloge, med drugim za pomlad načrtujejo problemsko konferenco o trajnostni prenovi in gradnji, na kateri bodo strokovnjaki, izvajalci in akterji, ki so vključeni v izvedbene procese, skupaj z odločevalci, finančnimi institucijami in drugimi iskali rešitve, s katerimi želijo spremeniti dosedanjo prakso.

Na teh podlagah bodo do poletja pripravili Kažipot, ki bo začrtal korake do čim širšega uveljavljanja trajnostne prenove in gradnje v Sloveniji. "Prizadevali si bomo, da bodo naši razmisleki in delo uporabljeni pri oblikovanju bodočih ukrepov v državi, s katerimi bomo zagotovili trajnostne stavbe," je povedal.

Ob današnjem odprtju Stičišča so pripravili strokovni posvet, na katerem je Ivana Štrkalj iz Združenja mestnih občin Slovenije in Mestne občine Koper povedala, da se občine soočajo s številnimi izzivi, ki se v prvi vrsti kratkoročno odražajo v finančnem bremenu same obnove oz. gradnje, ki pa ob ustrezni uporabi materialov in tehničnih rešitev lahko bistveno pocenijo tekoče izdatke vzdrževanja in pripomorejo k doseganju podnebne nevtralnosti. Dolgoročni izzivi so spodbujanje prebivalcev k aktivni vlogi pri oblikovanju in izvajanju ukrepov prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb, pri čemer pa morajo občine dati zgled ter trajnostne in izvedljive usmeritve.

Arhitekt Tomaž Krištof iz Studia Krištof pa je predstavil pobude na področju celovitih prenov stavb, med drugim je opozoril na t. i. Potemkinove prenove, ko se stavbe z zelo pomanjkljivo potresno varnostjo prenovi brez protipotresne sanacije, in prikazal modele oz. rešitve te problematike. V pripravi je projekt na teh osnovah, je dejal, v katerem bi prenovili osem stolpnic s skupaj 350 stanovanji, ki so med bolj problematičnimi.