Podjetja 28.7.2022 14:25

Equinox v polletju potrojil čisti dobiček

Ljubljana, 28. julija - Družba Equinox nepremičnine je v prvem polletju letos, v katerem v dolgoročni najem oddala tri hotele, zabeležila 933.000 evrov čistega dobička, potem ko je v enakem obdobju lani ta znašal 309.000 evrov. Čisti prihodki od prodaje so porasli za 2,5-krat na 3,2 milijona evrov. FFO, ki bo osnova za delitev dividend, je znašal 2,38 milijona evrov.

Ljubljana.
Logotip družbe Equinox nepremičnine.
Foto: Tamino Petelinšek/STA
Arhiv STA

Družba, ki je nastala z oddelitvijo nepremičnin iz družbe Union Hoteli oz. sedaj Union Hotels Collection, veliko večino prihodkov ustvari z najemninami. Kot je danes v predstavitvi rezultatov dejal izvršni direktor Equinoxa Matej Rigelnik, so z dolgoročnimi pogodbami o oddaji manj podvrženi nihanjem in s tem manj tveganjem.

Družba je junija s špansko skupino Grupo Hotusa sklenila pogodbo o oddaji hotelov Grand hotel Union, Hotel Lev in uHotel v najem za 20 let z možnostjo dvakratnega podaljšanja za pet let, v tem obdobju je predviden priliv od najemnine vsaj 110 milijonov evrov. Dogovorjen je še variabilni del najemnine, ki bo odvisen od poslovanja. Julija pa so z latvijsko skupino Mogotel Hotel Group sklenili pogodbo o oddaji za 20 let hotelov The Fuzzy Log in Hotel Central (slednjega prek povezane družbe IP Central), ocenjena najemnina za oba hotela v tem obdobju znaša 12 milijonov evrov.

"Gre za manjše oscilacije in s tem nižje tveganje poslovnega modela, kot je bil prej, ker smo dobili močna strateška partnerja, ki bosta kot strokovnjaka na tem področju dejavnost razvijala, dosegala marže, ki jih za svoje poslovanje potrebujeta, nam pa zagotavljala najemni donos, za katerega smo se dogovorili," je dejal Rigelnik.

Ivans Dokicans iz skupine Mogotel je dejal, da jim je všeč koncept najetih hotelov ter da verjamejo v slovenski trg in da so obeti zanj dobri, zato je prepričan o uspešni zgodbi za obe strani.

David Nath iz družbe Cushman & Wakefield, ki je Equinoxu svetovala pri iskanju dolgoročnih najemnikov, je dejal, da so z vključitvijo Mogotela - tako The Fuzzy Log kot Hotel Central bosta namreč predvidoma delovala pod blagovno znamko Ibis Styles v okviru hotelske verige AccorHotels - dobili največje možno zagotovilo donosa. Upravljalec, Mogotel, bo z izkušnjami zagotovil trajen prihodek, znana veriga AccorHotels pa bo poskrbela za izboljšanje poslovanja hotelov, je dodal.

Kazalec FFO (Funds From Operations) - po navedbah družbe najširše spremljan kazalec poslovanja nepremičninskih družb, ki je izračunan kot čisti poslovni izid družbe, h kateremu se prišteje amortizacija in od katerega se odštejejo ali se mu prištejejo vsi enkratni dogodki v poslovnem letu - je v polletju znašal 2,38 milijona evrov oz. 1,33 evra na delnico.

Družba dividend letos ne sme izplačati, saj je tudi pravni naslednik družbe Union Hoteli, ki je prejela državno pomoč v času epidemije covida-19. Kot je povedal predsednik upravnega odbora Peter Krivc, je strateški cilj, da bo družba za dividende namenila okoli 50 odstotkov FFO posameznega leta.

Za letos je načrtovan FFO na delnico 2,65 evra, ki bo po Krivčevih besedah dosežen in zelo verjetno tudi presežen. Dolgoročna najemna pogodba bo imela namreč tudi že kratkoročen vpliv. Rigelnik je dodal, da bi lahko skupščino, na kateri bi odločali o delitvi dividend za letos, sklicali že za januar 2023.

Ocenjena neto vrednost sredstev na 30. junij letos je 63,60 evra na delnico, potem ko je konec leta 2021 znašala 57,70 evra. Rast je posledica prejetih najemnin, nove ocene vrednosti in nakupov novih nepremičnin, predvsem v stolpnici Delo, je dejal Krivc.

Medtem ko je knjigovodska vednost sredstev konec junija znašala 56,4 milijona evrov, je ocenjena poštena vrednost okoli 130 milijonov evrov. Krivc je pojasnil, da je velika razlika posledica dejstva, da družba sredstva vrednoti po modelu nabavne vrednosti in jih amortizira, hoteli pa so v večji meri že amortizirani. Jure Fleischman iz družbe NAI Significa, ki je opravila novo cenitev, je dodatno glede cenitve hotelov povedal, da so napovedani variabilni del najemnin upoštevali le v manjši meri. "Upravljalec ima precej optimistične napovedi, ocena pa je malo bolj konservativna," je dejal.

Družba je sicer po Krivčevih besedah v dobrem likvidnostnem položaju, na računu ima okoli osem milijonov evrov denarnih sredstev ter še za okoli 1,3 milijona evrov naložb v tržne vrednostne papirje. "Tako da je družba visoko likvidna in pripravljena na morebitne priložnosti na trgu," je dejal Krivc.

Družba je v prvem polletju refinancirala obe bančni posojili, novo posojilo je najeto za obdobje 15 let, v zavarovanje pa je po Krivčevih besedah zastavljen le Hotel Lev, ostane nepremičnine so bremen proste. Finančna zadolženost je glede na polletno poročilo konec junija znašala 14,9 milijona evrov. Finančni neto dolg je tako ob upoštevanju sredstev na računu znašal okoli sedem milijonov evrov, ob upoštevanju tudi naložb v vrednostne papirje pa 5,6 milijona evrov.

"Ocenjujemo, da je glede na stanje na trgu nivo zadolženosti ustrezen in nam omogoča veliko fleksibilnost pri izkoriščanju bodočih priložnosti, če oz. ko se bodo pojavile na trgu," je dejal Krivc.