24.6.2022 16:35

V letošnjem evropskem letu mladih še več dogodkov o aktivnem državljanstvu in evropskih vrednotah

Ljubljana, 24. junija - Mladinska mreža MaMa v letošnjem evropskem letu mladih, v okviru katerega je izvedla že več aktivnosti, načrtuje še več kot 25 različnih dogodkov. Poleg regijskih posvetov za pripravo resolucije o nacionalnem programu za mladino napovedujejo dogodke, na katerih bodo skupaj z mladimi naslavljali pomen aktivnega državljanstva in evropskih vrednot.

Na dogodkih, ki jih bodo pripravili v sodelovanju s predstavništvom Evropske komisije in mladinskimi centri iz različnih regij, bodo obravnavali tudi participacijo mladih v lokalni in evropski skupnosti ter spodbujali njihovo kulturno udejstvovanje in ustvarjalnost. Pri tem bo poudarek na zelenem prehodu, digitalizaciji in socialnem vključevanju mladih, so zapisali v Mreži MaMa.

Mlade vključujejo tudi v mednarodne projekte denimo za krepitev državljanskih kompetenc in aktivne družbene participacije pri naslavljanju izzivov in sooblikovanju evropskih politik prihodnosti. Skupaj z mladimi iz drugih evropskih držav bodo oblikovali skupne pobude in zahteve, ki jih bodo decembra predstavili evropskim poslancem v okviru dialoga v Evropskem parlamentu v Bruslju.

Napovedujejo še tri regijske posvete za pripravo resolucije o nacionalnem programu za mladino. V prvem polletju so jih med drugim v sodelovanju z uradom za mladino in mladinskimi centri izvedli devet. Mladi so na njih kot najbolj pereča izpostavljali predvsem področja zdravja in dobrega počutja, izobraževanja, bivanjskih razmer ter okolja in trajnosti.

Poudarili so, da sta potrebni boljša preventiva na področju duševnega zdravja in destigmatizacija duševnih stisk. V okviru formalnega izobraževanja pa pogrešajo predvsem več uporabnih veščin in veščin, povezanih s finančno pismenostjo, podjetništvom, duševnim zdravjem in osebnostnim razvojem, so še zapisali v mreži MaMa.