Podjetja Startupi 4.11.2021 14:18

RRC Koper vabi z razpisom za podjetniško usposabljanje

Koper, 4. novembra - Regionalni razvojni center (RRC) Koper do 17. novembra zbira prijave za razpis na program Poni - podjetno nad izzive Obalno-kraške regije. Namen projekta je podjetniško usposabljanje oseb, ki želijo realizirati svojo podjetniško idejo s ciljem, da bi se samozaposlili oz. zaposlili v lastnem podjetju.

Udeleženci bodo pridobili štirimesečno zaposlitev na RRC Koper, skupinska in individualna podjetniška usposabljanja, vsakodnevno pomoč notranjih mentorjev ter zunanjega mentorja in vsakodnevno delo s somišljeniki po načelu coworkinga. Prav tako bodo nabirali praktične podjetniške izkušnje in podlage za uresničitev projekta v praksi ter mreženje z uspešnimi podjetniki, izhaja iz današnje predstavitve projekta.

Projekt med drugim vključuje delavnice, obiske podjetnikov oz. podjetij, izdelavo poslovnega načrta in izvedbo aktivnosti za ustanovitev podjetja. Namenjen je vsem, ki imajo podjetniško idejo in željo po njeni realizaciji ter se lahko za čas trajanja projekta zaposlijo na RRC Koper.

Projekt je namenjen vsem, ki še niso bili vključeni v katerikoli program Podjetno v svet podjetništva. Med drugim je pogoj za prijavo stalno ali začasno bivanje v regiji izvajanja projekta, udeleženec pa mora imeti poravnane tudi vse zapadle obveznosti do države. Udeleženec prav tako ne sme imeti odprtega podjetja, lahko pa to stori po drugem mesecu vključitve v projekt. Omejitev glede starosti ali izobrazbe ni.

V začetku decembra bodo na vrsti razgovori s kandidati, začetek dela pa je predviden s 1. januarjem. To je sicer že tretji tovrstni razpis. Na RRC Koper pričakujejo, da se bo v skupno šest razpisov, ki jih bodo izvajali do junija 2023, vključilo dobrih 60 udeležencev.