#družba 20.11.2020 11:04

Mreža EPC ob 15-letnici tudi z novo spletno stranjo

Ljubljana, 20. novembra - Mreža evropskih potrošniških centrov (EPC), v kateri sodeluje 30 centrov, danes obeležuje 15-letnico. Ob tej priložnosti bo med drugim potekal spletni dogodek z evropskim komisarjem za pravosodje Didierjem Reyndersom, v soboto pa bo mreža zagnala novo spletno stran. Zgolj zaradi s pandemijo povezanih težav se je nanjo obrnilo 90.000 potrošnikov.

"S to obletnico je mreža EPC dozorela v uveljavljeno, spoštovano in pomembno igralko na področju varstva potrošnikov v Evropi. Veselimo se naslednjega milijona evropskih potrošnikov, ki jim bomo pomagali," je po navedbah EPC Slovenija dejala direktorica evropskega potrošniškega centra v Franciji Bianca Schulz.

Današnji spletni dogodek je po njihovih navedbah priložnost za razmislek o dosežkih evropskega prizadevanja za pravice potrošnikov in razpravo o možnostih učinkovitejšega varstva potrošnikov v Evropi.

Praznovanje poteka v okviru nove potrošniške agende, ki opredeljuje prednostne naloge komisije pri politikah varstva potrošnikov v naslednjih petih letih. Dogodek je edinstveno srečanje ključnih deležnikov na tem področju: visokih uradnikov Evropske komisije, predstavnikov potrošnikov, izvršilnih organov, mladih novinarjev, akademikov in drugih.

Reynders je ob obletnici EPC izrazil prepričanje, da bo mreža s svojo praktično podporo potrošnikom tudi v prihodnje ostala pomemben pokazatelj sodelovanja na področju varstva potrošnikov v uniji.

Od začetka delovanja leta 2005 do letošnjega junija je bilo na mrežo naslovljenih skoraj milijon in pol potrošniških zahtevkov, med katerimi prevladujejo zahtevki s področja prevozov (23,7 odstotka vseh zahtevkov).

Na tem področju prevozov se več kot polovica vseh zahtevkov nanaša na pravice letalskih potnikov (59 odstotkov). Na drugem mestu so zahtevki s področja rekreacije in kulture, kamor spada tudi področje paketnih potovanj (12 odstotkov vseh zahtevkov), tem pa sledijo zahtevki v kategoriji restavracije in hoteli, kamor spadajo tudi pritožbe in zahtevki s področja namestitev (5,7 odstotkov).

Mreža EPC je po lastnih navedbah zavezana tesnemu sodelovanju z zainteresiranimi deležniki in poslovnim sektorjem. V procesih oblikovanja, izvajanja in uveljavljanja politik bo po svojih močeh še naprej izpostavljala izkušnje, težave in potrebe potrošnikov. Mreža bo proaktivno sodelovala tudi pri evropskem zelenem dogovoru in digitalni agendi z udejstvovanjem v kampanjah za ozaveščanje.

Vse države EU, pa tudi Islandija, Norveška in Združeno kraljestvo, imajo svoj evropski potrošniški center in skupaj tvorijo mrežo EPC. Mreža EPC obvešča potrošnike v Evropi o njihovih pravicah in jim nudi brezplačno pomoč pri čezmejnih težavah.