Mediji 20.11.2020 12:06

Na akademiji o vlogi medijev izpostavili pomen medijev pri informiranosti in razgledanosti ljudi

Ljubljana, 20. novembra - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO) je z zaključnimi predstavitvami razmišljanj sodelujočih zaključil projekt Akademija 2020, v okviru katerega so mladi razmišljali o družbeni odgovornosti na področju novinarstva. Udeleženci so med drugim poudarili pomen medijev, predvsem pri posredovanju verodostojnih informacij in razgledanosti ljudi.

V projektu, ki so ga na inštitutu pripravili v sodelovanju z Društvom novinarjev Slovenije in mariborsko univerzo, je sodelovalo 13 mladih, ki so v okviru projekta razmišljali o šestih temah, povezanih z novinarstvom in njihovo vlogo v družbi.

Udeleženci so se najprej sestali na uvodni predstavitvi projekta, sledila so štiri predavanja in delo v obliki anket, esejev in prispevkov. Danes so končne izdelke predstavili v videokonferenci, ki ji sledilo zaključno predavanje z evalvacijo projekta.

Udeleženka Tina se je v svoji nalogi med drugim spraševala, ali medije sploh potrebujemo. V svoji današnji predstavitvi je poudarila, da si danes težko predstavljamo nekoga, ki ni informiran o ničemer. Informacije, ki jih prinašajo mediji, zato potrebujemo, meni.

Mediji po njeni oceni pomembno vplivajo na oblikovanje družbenih stališč, tako z informacijo kot z njihovo interpretacijo. "S tem širijo naše vidno polje, spodbujajo kritično mišljenje in opozarjajo na verodostojnost drugih medijev," je dejala. Dodala je, da bi bili brez komunikacije preko medijev prikrajšani za veliko mero razgledanosti in obveščenosti.

Udeleženki Lara in Katja sta se ukvarjali z vprašanjem, kako ugotavljati, kateri viri so verodostojni. Ugotovili sta, da je informacij danes veliko, zato je ob njihovi poplavi pomembno prepoznavati, katere so prave in katere lažne. Za to sta izdelali nekaj opornih točk. Lažne novice običajno niso posebej pomembne za naše življenje, v ospredju je šokantnost, vsebujejo veliko pridevnikov, ki naj bi vplivali na čustva bralcev. Lažne novice običajno podajajo tudi osebe ali mediji, katerih verodostojnost je vprašljiva, sta navedli.

Udeleženka Neža Borkovič, sicer novinarka, pa se je ukvarjala z vprašanjem, ali so mediji opravili svoj del naloge pri spopadu z epidemijo koronavirusa. Ocenila je, da so mediji na splošno svoj del naloge do zdaj opravili odlično, je pa tudi kritična do nekaterih zdrsov. Med drugim pogreša, da mediji v poročanje ne vključijo več znanstvenih dokazov o tem, da maske pomagajo pri preprečevanju širjenja virusa, in da dajejo toliko prostora nekaterim estradnikom, ki so kritični do nošenja mask in ukrepov. Bolj pozorni bi morali biti tudi pri spoštovanju zasebnosti okuženih in umrlih, meni.

Inštitut IRDO ima sedež v Maribor in se ukvarja s projekti za mlade. Namen letošnje akademije na temo družbene odgovornosti na področju novinarstva je bil mlade seznaniti z družbeno in osebno odgovornostjo na področju novinarstva ter jih povezati z novinarji in mediji.