Startupi 29.1.2020 10:31

Belokranjski podjetniški inkubator s programom GO4 ideja

Črnomelj, 29. januarja - V Podjetniškem inkubatorju Bela krajina so razvili petmesečni program za razvoj podjetniške ideje. Poimenovali so ga GO4 ideja, združuje pa posebej prilagojene delavnice, individualno svetovanje, mentorstvo, pomoč pri pripravi poslovnega načrta in ostale aktivnosti, ki omogočajo razvoj ideje in te pripravijo za vstop na trg. Prijava je možna do 10. februarja.

Črnomelj.
Podjetniški program GO4 ideja.
Foto: Podjetniški inkubator Bela krajina

Črnomelj.
Podjetniški inkubator Bela krajina.
Foto: https://inkubator-belakrajina.si/

Kot poudarjajo organizatorji, je program primeren za vse, posameznike ali podjetja, ki imajo podjetniško idejo. Vključitev v program jim bo omogočala med drugim preverbo poslovne ideje, identifikacijo izziva, raziskavo trga in določitev ciljne skupine kupcev, izdelavo učinkovitega poslovnega načrta, razvoj poslovnih procesov, podporo pri inovacijah, pripravo za vstop na trg, osebno mentoriranje s priznanimi mentorji in strokovnjaki, izobraževanje s pomočjo interaktivnih delavnic, motivacijskih dogodkov in predstavitvami dobrih praks ter vključitev v predinkubacijo oz. v inkubator.

S prijavitelji bodo na začetku izvedli kratek spoznavni sestanek, kjer se predstavi ideja in ugotovi potrebne korake za njeno izvedbo (presoja poslovne ideje). Po presoji ideje se določi področja svetovanja in predlaga mentorje, ki lahko doprinesejo k uspehu ideje. Na začetku programa se določi predviden obseg svetovalnih ur in terminski način izvedbe. Skupinska predavanja in delavnice se bodo izvajale v naprej določenih terminih in v modulih. Glede na dogovorjen plan izvedbe potekajo individualna svetovanja z dodeljenimi mentorji, delavnice in izobraževanja.