Migracijski pojmovnik za boljše razumevanje migracij pri mladih

Maribor, 9. januarja - V Univerzitetni knjižnici Maribor (UKM) bodo danes odprli razstavo ilustracij, ki jih za knjižno zbirko Pojmovniki riše stripar in ilustrator Izar Lunaček. Nato pa bo sledila predstavitev nove knjige iz te zbirke. Gre za Migracijski pojmovnik za mlade, ki ga je pripravila etnologinja Kristina Toplak.

"Migracije ali selitve so danes postale globalna tema, polna nerazumevanja, lažnih novic in mitov. Vendar niso nov pojav, saj so se ljudje selili že v prazgodovini, le z razvojem transporta in globalizacijo so potovanja postala lažja," izpostavlja urednica založbe Aristej Emica Antončič, ki izdaja poljudno humanistično zbirko Pojmovniki, namenjeno predvsem mladini.

"Ljudje se selijo zaradi delovnih obveznosti, študija, želje po boljšem življenju ali pa bežijo pred vojnami, nasiljem, lakoto in okoljskimi spremembami. Sodobne migracije imajo številne obraze, navsezadnje so migranti tudi vrhunski športniki Goran Dragić, Luka Dončić in Jan Oblak," je dodala.

K sodelovanju je povabila Kristino Toplak, ki je kot raziskovalka migracij od leta 2003 zaposlena na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije (ISIM). V tokratnem projektu se je morala omejiti na mlajše občinstvo. "Ker že 17 let delam na področju migracij in imam nekaj zadnjih let tudi študente, s katerimi pogosto razpravljamo tudi o migracijah, sem imela precej dobro predstavo, kaj moram vključiti v pojmovnik. Ni bilo težko poenostaviti tematike, težko se je bilo tematsko in konceptualno omejiti na predpisano število znakov, ker so migracije tako zanimive in večplastne, da bi verjetno lahko nastal še en tak pojmovnik," je Kristina Toplak povedala za STA.

Osredotočila se je na to, kaj migracije so, kako se delijo in kaj pomenijo določeni izrazi. "V manjši meri pišem tudi o teorijah migracij, nekaj več je zgodovine globalnih migracij, vključene so ranljive skupine migrantov. Pišem o migracijah in Sloveniji, o večkulturnih družbah kot posledici migracij in o prihodnosti migracij," je pojasnila.

Zbirka Pojmovniki se je razvila iz knjige Gledališki pojmovnik za mlade avtorja Blaža Lukana, ki je pri založbi Aristej izšla leta 1996. Cilj zbirke, v kateri je doslej izšlo enajst knjig, je po besedah urednice prinašati nova znanja in poglede s področij, ki so v učnih načrtih in učbenikih bodisi spregledana bodisi obravnavana na zastarel način. "Izzivati okosteneli šolski sistem ter podirati stereotipe in predsodke," je dodala.

Zbirka pokriva področje umetnosti in humanistike oz. družboslovja. "Kot urednica se odločam za teme, ki na poljuden način mladim v Sloveniji v knjižni obliki še niso bile predstavljene, ki so - kot že rečeno - v šolskem sistemu spregledane ali so v zadnjem obdobju posebej aktualne. Poleg zanimivega področja mora biti izpolnjen še en pogoj; da imamo v Sloveniji avtorja ali avtorico, ki je takšno knjigo tudi sposoben/na napisati. Pojmovnik namreč ne zahteva samo odličnega strokovnjaka za neko področje z najsodobnejšim znanjem, ampak tudi nekoga, ki zna pisati poljudno, dinamično, se prilagoditi mlademu bralcu. To pa za znanstvenike ni zmeraj lahka naloga. Izjemno sem zadovoljna, ker so se vse izbire doslej izkazale za pravilne in so vsi avtorji napisali odlične knjige," je za STA še pojasnila direktorica in glavna urednica založbe Aristej s sedežem v Mariboru.