"Brez vseživljenjskega učenja si današnjega časa ne moremo predstavljati"

Ljubljana, 10. decembra - Nevenka Mandelj, poznana tudi kot knjižničarka Nena, na Osnovni šoli Litija že skoraj 10 let predano vodi različne projekte v okviru evropskih programov eTwinning in Erasmus plus. V projekte aktivno vključuje svoje učence, k sodelovanju pa skuša privabiti tudi druge, predvsem starejše kolege, saj je prepričana, da je vseživljenjsko učenje gonilna sila, brez katere bi ostali zadaj, česar si v današnjem svetu ne moremo privoščiti.

Mandljeva zase pravi, da je poleg knjižničarke po srcu in prepričanju tudi eTwinning ambasadorka. Pod tem nazivom delujejo učiteljice in učitelji, ki so izjemno dejavni na področju mednarodnega sodelovanja v okviru akcije eTwinning ter na področju uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) v izobraževanju.

ETwinning je akcija programa Erasmus plus, ki je namenjena podpori in spodbujanju uporabe sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij v izobraževanju, na ravni vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Vsebine, ki jih mladi v okviru portala eTwinning obdelujejo, segajo vse od ekoloških tem in spodbujanja vključenosti do promocije branja.

Že prvi projekt, ki so ga na šoli izpeljali, je bil nagrajen z nacionalnim in evropskim znakom kvalitete, kar je dalo polet za nadaljevanje tega dela, je povedala Mandljeva, ki je svoje navdušenje za mednarodno sodelovanje razširila tudi med druge kolege. Z njihovo pomočjo so iz projektov, kot je eTwinning, ki omogočajo zgolj virtualno sodelovanje, prešli tudi v zahtevnejše projekte programa Erasmus plus.

Po besedah Mandljeve bodo različne oblike mobilnosti v okviru teh projektov pustile trajnostne spomine tako učiteljem in učencem kot tudi njihovim staršem. S sodelovanjem v projektih si namreč po besedah Mandljeve izboljšujejo lastno samopodobo, krepijo jezikovne in digitalne kompetence ter se učijo sprejemati različnost.

Knjižničarski krožek

V vseh projektih, od eTwininga do drugih projektov v okviru programa Erasmus plus, so vključeni tudi učenci od 6. do 9. razreda, ki obiskujejo knjižničarski krožek. Kot je povedala Mandljeva, ki krožek vodi, se na šoli trudijo, da jim v okviru krožka in vključenosti v projekte "privzgajajo kritičnost, željo po raziskovanju in spodbujajo pomoč drug drugemu".

V okviru krožka se v knjižnici dobivajo enkrat tedensko, sicer pa učenci v knjižnico prihajajo vsak dan. Tudi po 14. uri, ko knjižnica uradno že preneha z delovanjem, je tam še zelo živahno. Krožek je tako priljubljen, da učenci nižjih razredov osnovnih šol komaj čakajo, da pridejo do 6. razreda ter se vključijo v krožek, je povedala knjižničarka.

Prepričana je, da učenci potrebujejo svoj prostor, kot je njihova knjižnica, kjer niso vseskozi pod nadzorom, kjer se lahko zadržujejo v kotičkih in imajo svoje zasebne trenutke.

Opaža, da je veliko navdušenih bralcev, nekaj pa je tudi takih, ki jih je za branje potrebno močno motivirati. Mandljeva se zato trudi, da je knjižnica odprt prostor, da vanjo zahajajo tudi nebralci, saj ima, kot pravi, le tako možnost, da nebralca poskuša okužiti s knjigo ter ga spreobrniti v bralca.

Izobraževanje učiteljev v tujini

Mandljeva sodeluje tudi v projektih, ki spodbujajo dodatno izobraževanje učiteljev prek udeležbe na seminarjih, konferencah in praksah v tujini. Prepričana je, izobraževanje v tujini, kjer se srečajo učitelji iz različnih šol iz tujine in različnih kulturnih okolij, prinaša bistveno bolj bogate izkušnje. "Uvidiš, da ni enako, če bi se o IKT učil v Ljubljani, kot če to počneš med pisano druščino iz cele Evrope."

Zelo pomembno se ji zdi, da za tovrstne projekte s svojim zgledom motivira in navdušuje tudi ostale kolege, še posebej starejše. Sama se je namreč pri svojih 50 letih prvič podala v tujino, opravila prvi let z letalom, z znanjem IKT in angleščine, za katerega je bila prepričana, da ni najboljše. "Ugotovila sem, da če v nekaj vložiš dovolj, žanješ lepe rezultate in ugotoviš, da je bilo vse skupaj več kot vredno," je poudarila.

Prepričana je, da si brez vseživljenjskega učenja življenja v današnjem času ne moremo predstavljati, saj si nihče ne more privoščiti, da bi obstal na določeni točki.

Nagrade

Preboj, ki ga je v mednarodnih vodah v okviru programa Erasmus plus in akcije eTwinning naredila OŠ Litija, je prepoznal tudi Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja - Cmepius, ki je šoli v lanskem letu podelil nacionalno priznanje jabolka kakovosti. Že leta 2016 pa je Mandljeva prejela tudi priznanje v posebni kategoriji Zlati kabel 2016 "Naj šolski tim".

O eTwiningu

ETwinning je nastal leta 2005 kot osrednja pobuda programa eUčenje (eLearning) Evropske komisije, od leta 2014 pa je sestavni del programa evropskega sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa Erasmus+. Centralno svetovalno službo eTwinning vodi European Schoolnet, mednarodno partnerstvo 34 evropskih ministrstev za izobraževanje. eTwinning na nacionalnih ravneh podpira tudi 38 nacionalnih svetovalnih služb, v Sloveniji Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja - Cmepius.

Kot je pojasnila svetovalka Cmepiusa Maja Abramič, eTwinning omogoča neformalna partnerstva in projekte sodelovanja med evropskimi šolami in vrtci na katerem koli predmetnem področju. Prednost projektov je preprosta prijava, saj ni rokov, zapletenih postopkov, časovno določenih okvirjev niti strogo določenih prioritet. Šole in vrtci sami določajo o tem kaj, kdaj in kako bodo izvedli projekt.

V Sloveniji je na portal eTwinning po navedbah Abramičeve registriranih 409 izobraževalnih institucij. Od tega je 295 osnovnih šol, 85 srednjih šol in 29 vrtcev ter skupno 3606 učiteljev in vzgojiteljev.