Podjetja Turizem 21.1.2018 9:47

Družbo STC Stari vrh naj bi občini dokapitalizirali s 400.000 evri

Škofja Loka, 21. januarja - Potem ko je STC Stari vrh jeseni dosegel dogovor z banko upnico o odkupu vseh terjatev do konca februarja, naj bi občini Škofja Loka in Gorenja vas-Poljane ponovno dokapitalizirali družbo, in sicer vsaka s po 200.000 evrov. Svetniki Občine Gorenja vas-Poljane so predlog že potrdili, ta teden pa bodo o njem odločali še škofjeloški svetniki.

Smučarsko turistični center (STC) Stari vrh se je jeseni pred pripravami na novo zimsko sezono uspel dogovoriti s Heta Asset Resolution za rešitev več kot deset let starega finančnega lizinga, s pomočjo katerega je družba zgradila sodobno šestsedežnico. Dolg, ki je spomladi znašal še 3,4 milijona evrov, je STC Stari vrh dolgo obremenjeval, saj prihodki družbe niso zadoščali za njegovo normalno poplačilo.

8. januarja je skladno s predlogom škofjeloškega župana Mihe Ješeta potekal posvet v zadevi STC Stari vrh s člani občinskega sveta in vodstvom družbe. Svetnikom je bilo predstavljeno poslovanje podjetja in doseženi sporazum z banko upnico o odkupu vseh lizing pogodb do konca februarja 2018, pri čemer je bil prvi obrok plačila oziroma odkupa že izvršen septembra lani. S tem je bil izpolnjen prvi pogoj dogovora.

Pri finančni konstrukciji odkupa pogodb in s tem finančne sanacije podjetja pa ima pomemben delež tudi velik odziv oziroma sodelovanje lokalnega gospodarstva pri samem financiranju odkupa pogodb. Z izvršenim odkupom in s tem odpisom več kot 70 odstotkov obveznosti podjetja z naslova lizing pogodb, bo rešena problematika finančnega saniranja podjetja, ki tekoče posluje pozitivno, je prepričan Ješe.

Občini Škofja Loka in Gorenja vas-Poljane sta od lanske pomladi, ko so lastniki na skupščini potrdili pokrivanje izgube iz preteklih let z zmanjšanjem osnovnega kapitala in ponovno dokapitalizacijo, edini lastnici družbe STC Stari vrh. Takšna je bila odločitev za uresničitev prestrukturiranje družbe. Občini naj bi sedaj z dokapitalizacijo omogočili družbi finančno sanacijo in nadaljnje poslovanje v skladu s predpisi.

Občina Gorenja vas-Poljane je na decembrski seji občinskega sveta že sprejela proračun z vključeno dokapitalizacijo podjetja v višini 200.000 evrov, je za STA pojasnil župan Občine Gorenja vas-Poljane Milan Čadež. Na četrtkovi seji pa naj bi o prav tako 200.000 evrov vrednemu vložku odločal še škofjeloški občinski svet.

Škofjeloški občinski svet je že maja 2014 potrdil, da STC Stari vrh predstavlja strateško kapitalsko naložbo občine, preko katere slednja uresničuje občinski javni interes. Občina namreč prepoznava Stari vrh kot osrednjo-rekreacijsko razvojno območje.

V zimskem času ustvarja več kot 45 delovnih mest, od tega približno 24 na smučišču, ostalo pa v okoliških gostinskih in drugih turističnih obratih. Nadpovprečen je zlasti multiplikativni učinek, saj na smučišče v zimske času odpade 75 odstotkov nočitev na tem območju, je pojasnjeno v gradivu ob predlagani dokapitalizacije družbe.

Poleg športnega in turističnega vidika izpostavljajo tudi velik kulturni in demografski vidik ohranjanja in kontinuirane poselitve tega dela Loškega hribovja, ki ga s svojim delovanjem omogoča prav smučarski center Stari vrh.