Turizem 11.7.2017 8:17

Krajinski park Strunjan del projekta za trajnostno načrtovanje turizma v zavarovanih območjih

Koper/Strunjan, 11. julija - Slovenska Istra in Kras izkazujeta velik potencial za razvoj t.i. ekoturizma. V ta namen sta se Regionalni razvojni center Koper in Krajinski park Strunjan vključila v mednarodni projekt Ekoturizem v Centralni Evropi: orodje za zaščito narave, katerega namen je trajnostno načrtovanje turizma v zavarovanih območjih.

Strunjan. Krajinski park Strunjan in Strunjanske soline. Foto: Mitja Volčanšek/STA Arhiv STA

Strunjan.
Krajinski park Strunjan in Strunjanske soline.
Foto: Mitja Volčanšek/STA
Arhiv STA

Spremembe življenjskega sloga ljudi se odražajo v spremembah potovalnih navad in turistični potrošnji, s čimer se odpirajo nove priložnosti za razvoj turizma. Slovenska Istra in Kras izkazujeta veliko potenciala za prilagoditve globalnim trendom. Lega ob morju, pokrajinska raznolikost, ohranjenost naravne in kulturne dediščine ter razmeroma ohranjeno in slikovito podeželje so priložnosti za razvoj trajnostnega turizma oz. t.i. ekoturizma. Zanj je značilno odgovorno varovanje narave ob predpostavki, da je ustrezno načrtovan, so sporočili iz Regionalnega razvojnega centra Koper.

V projektu sodeluje 11 partnerjev iz šestih evropskih držav in bo trajal 34 mesecev. Celotna vrednost projekta znaša 2,8 milijona evrov, vodilni partner pa je italijanska dežela Emilia -Romagna.

Madžarski partnerji bodo v začetni fazi projekta pripravili zbirnik primerov evropskih dobrih praks upravljanja turizma v zavarovanih območjih, med katerimi bodo tudi primeri iz Slovenije. V drugi fazi pa bo osem partnerjev, med njimi tudi Krajinski park Strunjan, izvajalo pilotni projekt preizkušanja modela upravljanja turizma znotraj zavarovanega območja.

Namen pilotnih projektov je poiskati tako upravljavsko strukturo, ki bo vplivala na zmanjšanje pritiskov na okolje zaradi turizma ter prispevala k ohranjanju narave ter izboljšanju socio-ekonomskih koristi na lokalni in regionalni ravni.

Regionalni razvojni center Koper bo zatem naredil analizo izvedenih pilotnih projektov in upravljavskih struktur ter pripravil smernice za razvoj trajnostnega turizma v zavarovanih območjih z inovativnim upravljavskim sistemom, ki bo temeljil na pristopu participativnega načrtovanja.