3.7.2017 15:25

Univerze in raziskovalni inštituti s projektom Retina v pomoč gospodarstvu

Vipava, 3. julija - Univerza v Novi Gorici je julija skupaj s partnerji začela z izvajanjem projekta Odpiranje raziskovalnih laboratorijev za inovativne industrijske aplikacije Retina. Projekt se bo soočil z izzivi pri izgradnji mreže, s katero bo povezal že uveljavljene laboratorije z izkušnjami na področju znanosti o materialih in gospodarstvo.

Vipava, Lanthierijev dvorec Novinarska konferenca o projektu RETINA. Vodja projektne pisarne Aljaž Rener, pomočnik vodje projekta Primož Rebernik Ribič, vodja projekta Giovanni De Ninno, Primož Šket iz Kemijskega inštituta. Foto: Rosana Rijavec/STA

Vipava, Lanthierijev dvorec
Novinarska konferenca o projektu RETINA.
Vodja projektne pisarne Aljaž Rener, pomočnik vodje projekta Primož Rebernik Ribič, vodja projekta Giovanni De Ninno, Primož Šket iz Kemijskega inštituta.
Foto: Rosana Rijavec/STA

Vipava, Lanthierijev dvorec Novinarska konferenca o projektu RETINA. Jurij Urbančič, vodja projektne pisarne Aljaž Rener, pomočnik vodje projekta Primož Rebernik Ribič, vodja projekta Giovanni De Ninno, Primož Šket iz Kemijskega inštituta. Foto: Rosana Rijavec/STA

Vipava, Lanthierijev dvorec
Novinarska konferenca o projektu RETINA.
Jurij Urbančič, vodja projektne pisarne Aljaž Rener, pomočnik vodje projekta Primož Rebernik Ribič, vodja projekta Giovanni De Ninno, Primož Šket iz Kemijskega inštituta.
Foto: Rosana Rijavec/STA

Vipava, Lanthierijev dvorec Novinarska konferenca o projektu RETINA. Jurij Urbanči, pomočnik vodje projekta Primož Rebernik Ribič, vodja projekta Giovanni De Ninno, Primož Šket iz Kemijskega inštituta in Heinz Amenitsch iz univerze v Gradzu. Foto: Rosana Rijavec/STA

Vipava, Lanthierijev dvorec
Novinarska konferenca o projektu RETINA.
Jurij Urbanči, pomočnik vodje projekta Primož Rebernik Ribič, vodja projekta Giovanni De Ninno, Primož Šket iz Kemijskega inštituta in Heinz Amenitsch iz univerze v Gradzu.
Foto: Rosana Rijavec/STA

Projekt je bil potrjen v okviru drugega javnega razpisa programa Interreg V-A Slovenija-Avstrija, vodilni partner projekta pa je prav novogoriška univerza, so povedali na današnji novinarski konferenci. Vrednost projekta, ki ga bodo izvajali tri leta, je skoraj 1,7 milijona evrov.

Programsko območje se trenutno spopada z visoko fragmentacijo kapacitet za razvoj in inovacije. Večina podjetij s perifernih območij ima posledično slab dostop do raziskovalne infrastrukture, ta podjetja pogosto niso inovativna in so omejena v rasti dodane vrednosti. To velja zlasti za področje inženirstva naprednih materialov za industrijske aplikacije, je poudaril pomočnik vodje projekta Primož Rebernik Ribič.

Čeprav je potencialen trg za proizvode, ki temeljijo na funkcionalnih materialih, izjemno raznolik (kot na primer shranjevanje energije, elektronika, farmacija in letalska industrija), podjetja na perifernih območjih ne morejo učinkovito izrabiti prednosti razpoložljive infrastrukture za razvoj novih proizvodov.

Zato bo projekt Retina poskušal ustvariti mrežo, s katero bo povezal že uveljavljene laboratorije z izkušnjami na področju znanosti o materialih z raziskovalnim centrom. Majhnim, srednjim in velikim podjetjem bo omogočil dostop do raziskovalne mreže preko t.i. enotne vstopne točke. Podjetja bodo lahko ob pomoči raziskovalcev prišla do rešitev svojih težav ali ustvarjanja novih izdelkov.

Pomembna je tudi možnost, ki bo sodelujočim v mreži nudila dostop do raziskovalne opreme preko enotne vstopne točke. To je po ocenah izvajalcev projekta njegova bistvena lastnost, ki ga razlikuje od ostalih iniciativ, osredotočenih predvsem na lokalno okolje.

"To bo povečalo možnosti za doseganje kritične mase opreme v programskem območju, spodbudilo podjetja k investicijam in posledično pripomoglo k povečanju konkurenčnosti manj razvitih regij," je prepričan vodja projekta Giovanni De Ninno.

Pripravili bodo tudi več promocijskih dogodkov, različne delavnice, obiske laboratorijev, pilotne akcije, izpeljane skupaj z industrijo in raziskovalnimi centri, ter povratne informacije javnim organom. Da bi povečali učinek projekta, bodo te aktivnosti namenjene različnim skupinam.