Startupi Podjetja 24.5.2016 15:40

Podjetniška naravnanost Slovencev se povečuje

Ljubljana, 24. maja - Pozitivna naravnanost do podjetništva v Sloveniji se je v zadnjem letu opazno povečala, je ob današnji predstavitvi Amwayevega globalnega poročila o podjetniški naravnanosti za leto 2015 poudaril predstojnik katedre za podjetništvo na Fakulteti za management Univerze na Primorskem Mitja Ruzzier.

Ljubljana, GH Union.
Novinarska konferenca, na kateri je Amway predstavil izsledke raziskave Ager o podjetništvu v Sloveniji.
Svetovalka za korporativne zadeve pri Amway Europe Candan Corbacioglu, profesor na primorski Fakulteti za management Mitja Ruzzier in Gašper Stanovnik iz GfK Slovenija.
Foto: Aljoša Rehar/STA

Ljubljana.
Logotip podjetja Amway.
Foto: Aljoša Rehar/STA

Ljubljana.
Logotip podjetja Amway.
Foto: Aljoša Rehar/STA

Ljubljana, GH Union.
Novinarska konferenca, na kateri je Amway predstavil izsledke raziskave Ager o podjetništvu v Sloveniji.
Foto: Aljoša Rehar/STA

Ljubljana, GH Union.
Novinarska konferenca, na kateri je Amway predstavil izsledke raziskave Ager o podjetništvu v Sloveniji.
Svetovalka za korporativne zadeve pri Amway Europe Candan Corbacioglu, profesor na primorski Fakulteti za management Mitja Ruzzier in Gašper Stanovnik iz GfK Slovenija.
Foto: Aljoša Rehar/STA

V povprečju ima 83 odstotkov slovenskih anketirancev pozitiven odnos do podjetništva, medtem ko jih 16 odstotkov izraža negativen odnos. V primerjavi s prehodnim letom je pozitivnega odnosa več, saj ga je v letu prej izkazovalo 79 odstotkov anketirancev.

Slovenija s tem presega povprečje skupno 44 držav z vsega sveta, ki je lani znašalo 75 odstotkov, je še razvidno iz poročila, ki ga največje podjetje na svetu za neposredno prodajo Amway vsako leto pripravi v sodelovanju s tržno-analitsko družbo GfK, Tehnično univerzo v Münchnu in znanstvenimi raziskovalci iz posamezne države.

Med državami, zajetimi v raziskavo, se je po tem kazalcu sicer najvišje uvrstila Danska s 96-odstotnim deležem anketirancev s pozitivnim odnosom do podjetništva. Sledijo ji Norveška, Kitajska, Estonija, Kolumbija, Mehika, Švedska, Finska, Švica, Vietnam, Kanada, ZDA, itn.

Znotraj držav iz Evrope, ki so bile udeležene v raziskavi, posebej izstopajo severnoevropske države. Razlog za to gre iskati tudi v ustrezni vključenosti podjetniških vsebin v sistem izobraževanja, je na novinarski konferenci dejala višja svetovalka za korporativne zadeve v evropski veji Amwaya Candan Corbacioglu.

Prednosti, ki jih slovenski anketiranci vidijo v podjetništvu, so sicer predvsem samoizpolnitev oziroma možnost uresničitve lastnih idej, neodvisnost od delodajalca oziroma biti sam svoj šef ter vrnitev na trg dela oziroma alternativa brezposelnosti.

"To kaže na spremembo v klimi v gospodarstvu, podjetništvo postaja priložnost za mlade, pa tudi za starejše. Vse aktivnosti različnih podpornih institucij v okolju torej dajejo počasi rezultate," pravi Ruzzier, ki ga je pozitivno presenetil tudi podatek o znižanju strahu pred neuspehom kot oviro pri odločanju za podjetniško pot.

Slovenija je nad povprečjem tudi po kazalcu podjetniškega potenciala, ki kaže, kolikšen delež anketiranih si predstavlja, da se poda na samostojno podjetniško pot. V Sloveniji je takšnih 45 odstotkov anketiranih, medtem ko povprečje za vse države v raziskavi znaša 43 odstotkov. Največji, 81-odstoten delež je raziskava zabeležila v Mehiki.

Ruzzier ob tem opozarja na še vedno razmeroma velik razkorak med tistimi, ki so pozitivno naravnani do podjetništva, in tistimi, ki bi se tudi odločili za podjetništvo. To po njegovih besedah pomeni, da nas še vedno čaka veliko dela na tem področju. "V smislu podjetniške družbe lahko še veliko naredimo," je dejal.

Amwayevo poročilo prvič vsebuje tudi t.i. Amwayev indeks podjetniškega duha (AESI), ki ga je predstavil svetovalec Gašper Stanovnik iz družbe GfK. Slovenija se je po tem indeksu uvrstila na osmo mesto, prva tri mesta so pripadla Indiji, Kitajski in Tajski.

Indeks vključuje tri razsežnosti: ali je za vprašanega zagon lastnega podjetja zaželen, ali se vprašani čuti pripravljenega za zagon lastnega posla in ali bi dovolil svojemu socialnemu okolju, kot so družina in prijatelji, da ga odvrne od ustanovitve lastnega podjetja.

V Sloveniji je bila v raziskavo vključena reprezentativna ciljna skupina 1006 moških in žensk, starih vsaj 15 let. Raziskavo so opravili v obliki ad hoc telefonskih intervjujev z vnaprej pripravljenimi vprašalniki, potekala pa je med 19. majem in 5. junijem lani.