#družba 17.5.2016 17:46

Nevladne organizacije o problemih razvoja digitalne družbe v Sloveniji

Ljubljana, 17. maja - Mreža nevladnih organizacij (NVO) za vključujočo informacijsko družbo je ob mednarodnem dnevu telekomunikacij in informacijske družbe pripravila dogodek, na katerem so spregovorili o problemih razvoja digitalne družbe v Sloveniji. Opozorili so tudi na pomanjkanje dialoga med različnimi sektorji in deležniki na področju informacijske družbe.

Dogodek z naslovom Problemi razvoja digitalne družbe v Sloveniji in kako jih reševati?, ki je potekal v Rampa laboratoriju v Ljubljani, je mreža organizirala v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, socialnimi podjetji in skupnostmi.

Namen dogodka je bil širši javnosti predstaviti aktualne probleme razvoja informacijske družbe v Sloveniji, izpostaviti prispevek civilno družbenih organizacij pri njihovem naslavljanju ter opozoriti na pomen digitalnih tehnologij za kakovost življenja v okviru razprav o strateškem razvoju Slovenije do 2050.

Nevladne organizacije so kot posebej problematična področja izpostavile nerazvitost odprte vlade, omejeno e-participacijo med volitvami, nezaupanje v varnost digitalnih storitev, digitalno izključenost ranljivih skupin, nizko stopnjo družbenih inovacij v digitalnem okolju in šibko politično podporo razvoju informacijske družbe v Sloveniji.

Ključni razlog za naštete težave se nahaja v pomanjkanju vključujočega in trajnostnega civilnega dialoga med različnimi sektorji in deležniki na področju informacijske družbe ter zagotavljanja javno-političnih mehanizmov za hitrejši razvoj digitalne družbe.

Udeleženci so se strinjali, da je za reševanje omejenih problemov na področju informacijske družbe potrebno izboljšati sistemsko financiranje delovanja nevladnih organizacij prek razvojno raziskovalnih programov, razpisov iz evropskih sredstev ter javnih razpisov na ministrstvih, so še zapisali v Mreži NVO za vključujočo informacijsko družbo.