#družba 2.11.2015 9:51

Savič: Želel bi, da bi vsi bili državljan D

Ljubljana, 2. novembra - "Državljan D je aktiven državljan, ki si želi sodelovati v družbenih procesih ter nanje vplivati," je v pogovoru za STA pojasnil komunikolog Domen Savič, pobudnik novoustanovljenega zavoda Državljan D, ki je pod eno streho združil nekatere že poznane projekte s področja aktivnega državljanstva, medijske pismenosti in varne uporabe spletnih tehnologij.

Ljubljana.
Komunikolog in medijski aktivist Domen Savič.
Foto: Anže Malovrh/STA

Kot je zapisano na spletni strani zavoda, so njihovi projekti usmerjeni k oblikovanju boljše družbe s pomočjo trenutnega družbenega sistema. Med drugim zavod združuje projekte, kot sta E-demokracija.si, ki se s temo elektronske demokracije v slovenskem prostoru ukvarja že od leta 2005, in projekt Cryptoparty Slovenija, ki se osredotoča na varnost in zasebnost komuniciranja na spletu. V okviru projekta Dajmo medije v medije reflektirajo medijske prakse, v iniciativi Rešimo net pa se ukvarjajo z nevtralnostjo interneta.

"Gre v bistvu za formalizacijo oziroma poenoten nastop na trgu zaradi lažje prepoznavnosti, zaradi lažjega delovanja, pa tudi zaradi tega, da bodo ljudje, ki bodo želeli takšna prizadevanja podpreti bodisi s financami bodisi z lastnim delom ali katerim koli drugim delovanjem, imeli eno skupnost, ki ne bo razpršena po več projektih," je razloge za ustanovitev zavoda pojasnil Savič.

Dolgoročni cilji zavoda so po besedah njegovega pobudnika "razviti osrednjo točko srečevanja skupin, ki delujejo na področju interneta, oblikovanje pobud za boljše pravne okvire na tem področju in opozarjanje na probleme informacijske družbe, ki so bili do sedaj zaradi različnih razlogov potisnjeni v ozadje".

V zavodu so odprti za povezovanje z različnimi interesnimi skupinami in posamezniki, saj - kot opaža Savič - med zasebno sfero, startupi, internetno industrijo, mediji, odločevalci in strokovnjaki, ki delujejo na teh področjih, manjka povezovalni element. "Želimo si povezovanja z vsemi, ki si želijo, da bi bile odločitve politike pisane na kožo ljudem oz. uporabnikom, in ne partikularnim interesom neke industrije ali podjetja."

Financiranje zavoda bo primarno usmerjeno k donacijam s strani javnosti in zasebnega sektorja. "Za tak način financiranja smo se odločili, ker smo ugotovili, da financiranje iz evropskih skladov ne funkcionira. Da so projekti, ki jih financira evropska politika ali naša ministrstva, pogosto popolnoma neaktualni."

Zavod je trenutno že dobil finančno podporo s strani javnosti in industrije na področju nevtralnosti interneta, na področju razprav o medijih, varovanja komunikacij in osveščanja ljudi o zbiranju njihovih osebnih podatkov s strani tretjih oseb.

V novembru načrtujejo sklop razprav o medijih z naslovom #4mediji, ki bodo posvečene refleksiji medijske industrije v Sloveniji. Namen razprav je po besedah Saviča dvojen. "Na eni strani želimo vzpodbuditi uporabnika, mu povedati, da tudi sam soustvarja medijsko industrijo. To ni zadeva, ki se dogaja samo na relaciji mediji - politika, temveč si ti odgovoren za to, kar se dogaja. Na drugi strani pa je namen dvigniti samorefleksijo pri medijskih delavcih, pri urednikih, pri novinarjih."

Na prvem dogodku, ki bo potekal 9. novembra ob 19. uri v Kreativnem centru Poligon, bodo z Lenartom J. Kučićem debatirali o namenu, zgodovinskem razvoju in vlogah množičnih medijev. Na ostalih dogodkih bodo spregovorili še o prihodnosti medijskih praks v Sloveniji, o (samo)regualciji ter o ekonomiji slovenskih medijev. Več o dogodkih na tej strani.

V zavodu bodo aktivni tudi v prihodnjem letu, ko načrtujejo delavnice Crypotparty ter drugo izvedbo dogodka Crypotoparty. Na področju projekta Dajmo medije v medije bodo z javnimi razpravami in predavanji po vsej Sloveniji opozarjali na problem samoregulacije medijev, za prihodnje leto načrtujejo dan osvoboditve osebnih podatkov, borili pa se bodo tudi na področju nevtralnosti interneta, je še povedal Savič.