Podjetja #družba 1.11.2015 8:21

Do leta 2020 Sloveniji najmanj tri milijarde evrov iz EU

Ljubljana, 1. novembra - Slovenija bo imela v programskem obdobju 2014-2020 na voljo nekaj več kot tri milijarde evrov denarja iz evropskih skladov. Največ ga bo prišlo iz evropskega sklada za regionalni razvoj, najbolj intenzivno črpanje pa je predvideno v letih 2017 in 2018 - v vsakem letu naj bi uresničili za več kot pol milijarde evrov investicij.

Belgija, Bruselj. Logotip Evropske komisije, zastava Slovenije. Foto: Thierry Monasse/STA Arhiv STA

Belgija, Bruselj.
Logotip Evropske komisije, zastava Slovenije.
Foto: Thierry Monasse/STA
Arhiv STA

Slovenija v obdobju 2014-2020 razpolaga z okvirno 3,255 milijarde evrov sredstev iz evropskih strukturnih skladov in kohezijskega sklada, potem ko je imela v prejšnjem sedemletnem obdobju za črpanje na voljo 4,1 milijarde evrov.

Novost je tudi, da je v Slovenija v novem programskem obdobju razdeljena na dve kohezijski regiji, od katerih manj razviti pripada nekaj več evropskega denarja kot bolj razviti. Za projekte na vzhodu države je od omenjenega zneska predvidenih dobrih 1,2 milijarde evrov in za projekte na zahodu blizu 850 milijonov evrov, preostanek bosta obe regiji lahko črpali skupaj.

Tudi tokrat se bo lahko največ naložb financiralo iz evropskega sklada za regionalni razvoj, katerega cilj je odpravljanjem neravnovesij med regijami. Za Slovenijo je v tem skladu v novem programskem obdobju predvidenih nekaj več kot 1,3 milijarde evrov.

Kohezijski sklad, katerega cilj je zmanjševanje ekonomskih in socialnih razlik ter spodbujanje trajnostnega razvoja, bo v tem obdobju za izvedbo projektov v naši državi prispeval 935 milijonov evrov. Do sredstev iz kohezijskega sklada so upravičene države, katerih bruto nacionalni dohodek za najmanj deset odstotkov zaostaja za evropskim povprečjem, poleg Slovenije je to še 14 držav.

Iz evropskega socialnega sklada, katerega namen je spodbujanje zaposlovanja v EU, bo v Slovenijo do leta 2020 prišlo skoraj 708 milijonov evrov.

Kot dopolnilo k sredstvom iz evropskega socialnega sklada je pred dvema letoma zaživela pobuda za zaposlovanje mladih, v okviru katere ima Slovenija do konca leta 2020 na voljo 18 milijonov evrov.

Dodatno je za naložbe v prometu v okviru instrumenta za povezovanje Evrope predvidenih 159,8 milijona evrov, 64 milijonov evrov pa za programe evropskega teritorialnega sodelovanja.

Leto 2015 je prvo leto črpanja sredstev iz novega programskega obdobja in vlada je v operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike predvidela črpanje manj kot 50 milijonov evrov evropskih sredstev. Zatem naj bi se črpanje pospešilo: na 436 milijonov evrov v letu 2016, 509 milijonov evrov v letu 2017 in 520 milijonov evrov v letu 2018. Nato se bo začelo umirjati in se do leta 2022 postopno spustilo na 277 milijonov evrov.