#družba 1.4.2015 15:59

Maxi klub STA: Transparentnost ni osrednja tema pri urejanju delovanja kolektivnih organizacij [video]

Ljubljana, 1. aprila - Maxi klub v organizaciji Slovenske tiskovne agencije se je tokrat osredotočil na transparentnost pri poslovanju kolektivnih organizacij. Ta po prepričanju sodelujočih predstavnikov avtorjev ni osrednja tema pri urejanju njihovega delovanja. Težavo vidijo predvsem v izmikanju države glede pristojnosti pri urejanju področja.

Ljubljana, Maxi klubski salon.
Okrogla miza Slovenske tiskovne agencije (STA) o noveli zakona o avtorski in sorodnih pravicah z naslovom Transparentnost pri poslovanju kolektivnih organizacij.
Pisatelj Ivo Svetina, glasbenik Gal Gjurin in predstojnik katedre za računovodstvo in revizijo na Ekonomski fakulteti Marko Hočevar.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Maxi klubski salon.
Okrogla miza Slovenske tiskovne agencije (STA) o noveli zakona o avtorski in sorodnih pravicah z naslovom Transparentnost pri poslovanju kolektivnih organizacij.
Pisatelj Ivo Svetina, glasbenik Gal Gjurin in predstojnik katedre za računovodstvo in revizijo na Ekonomski fakulteti Marko Hočevar.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Maxi klubski salon.
Okrogla miza Slovenske tiskovne agencije (STA) o noveli zakona o avtorski in sorodnih pravicah z naslovom Transparentnost pri poslovanju kolektivnih organizacij.
Pisatelj Ivo Svetina, glasbenik Gal Gjurin in predstojnik katedre za računovodstvo in revizijo na Ekonomski fakulteti Marko Hočevar.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Maxi klubski salon.
Okrogla miza Slovenske tiskovne agencije (STA) o noveli zakona o avtorski in sorodnih pravicah z naslovom Transparentnost pri poslovanju kolektivnih organizacij.
Pisatelj Ivo Svetina, glasbenik Gal Gjurin in predstojnik katedre za računovodstvo in revizijo na Ekonomski fakulteti Marko Hočevar.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Maxi klubski salon.
Okrogla miza Slovenske tiskovne agencije (STA) o noveli zakona o avtorski in sorodnih pravicah z naslovom Transparentnost pri poslovanju kolektivnih organizacij.
Pisatelj Ivo Svetina, glasbenik Gal Gjurin in predstojnik katedre za računovodstvo in revizijo na Ekonomski fakulteti Marko Hočevar.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Maxi klubski salon.
Okrogla miza Slovenske tiskovne agencije (STA) o noveli zakona o avtorski in sorodnih pravicah z naslovom Transparentnost pri poslovanju kolektivnih organizacij.
Pisatelj Ivo Svetina, glasbenik Gal Gjurin in predstojnik katedre za računovodstvo in revizijo na Ekonomski fakulteti Marko Hočevar.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Maxi klubski salon.
Okrogla miza Slovenske tiskovne agencije (STA) o noveli zakona o avtorski in sorodnih pravicah z naslovom Transparentnost pri poslovanju kolektivnih organizacij.
Pisatelj Ivo Svetina, glasbenik Gal Gjurin in predstojnik katedre za računovodstvo in revizijo na Ekonomski fakulteti Marko Hočevar.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Maxi klubski salon.
Okrogla miza Slovenske tiskovne agencije (STA) o noveli zakona o avtorski in sorodnih pravicah z naslovom Transparentnost pri poslovanju kolektivnih organizacij.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Maxi klubski salon.
Okrogla miza Slovenske tiskovne agencije (STA) o noveli zakona o avtorski in sorodnih pravicah z naslovom Transparentnost pri poslovanju kolektivnih organizacij.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Maxi klubski salon.
Okrogla miza Slovenske tiskovne agencije (STA) o noveli zakona o avtorski in sorodnih pravicah z naslovom Transparentnost pri poslovanju kolektivnih organizacij.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Maxi klubski salon.
Okrogla miza Slovenske tiskovne agencije (STA) o noveli zakona o avtorski in sorodnih pravicah z naslovom Transparentnost pri poslovanju kolektivnih organizacij.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Maxi klubski salon.
Okrogla miza Slovenske tiskovne agencije (STA) o noveli zakona o avtorski in sorodnih pravicah z naslovom Transparentnost pri poslovanju kolektivnih organizacij.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Maxi klubski salon.
Okrogla miza Slovenske tiskovne agencije (STA) o noveli zakona o avtorski in sorodnih pravicah z naslovom Transparentnost pri poslovanju kolektivnih organizacij.
Pisatelj Ivo Svetina, glasbenik Gal Gjurin in predstojnik katedre za računovodstvo in revizijo na Ekonomski fakulteti Marko Hočevar.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Maxi klubski salon.
Okrogla miza Slovenske tiskovne agencije (STA) o noveli zakona o avtorski in sorodnih pravicah z naslovom Transparentnost pri poslovanju kolektivnih organizacij.
Pisatelj Ivo Svetina, glasbenik Gal Gjurin in predstojnik katedre za računovodstvo in revizijo na Ekonomski fakulteti Marko Hočevar.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Maxi klubski salon.
Okrogla miza Slovenske tiskovne agencije (STA) o noveli zakona o avtorski in sorodnih pravicah z naslovom Transparentnost pri poslovanju kolektivnih organizacij.
Pisatelj Ivo Svetina in glasbenik Gal Gjurin.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Maxi klubski salon.
Okrogla miza Slovenske tiskovne agencije (STA) o noveli zakona o avtorski in sorodnih pravicah z naslovom Transparentnost pri poslovanju kolektivnih organizacij.
Glasbenik Gal Gjurin in predstojnik katedre za računovodstvo in revizijo na Ekonomski fakulteti Marko Hočevar.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Maxi klubski salon.
Okrogla miza Slovenske tiskovne agencije (STA) o noveli zakona o avtorski in sorodnih pravicah z naslovom Transparentnost pri poslovanju kolektivnih organizacij.
Glasbenik Gal Gjurin in predstojnik katedre za računovodstvo in revizijo na Ekonomski fakulteti Marko Hočevar.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Maxi klubski salon.
Okrogla miza Slovenske tiskovne agencije (STA) o noveli zakona o avtorski in sorodnih pravicah z naslovom Transparentnost pri poslovanju kolektivnih organizacij.
Pisatelj Ivo Svetina, glasbenik Gal Gjurin in predstojnik katedre za računovodstvo in revizijo na Ekonomski fakulteti Marko Hočevar.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Predstojnik katedre za računovodstvo in revizijo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani Marko Hočevar meni, da je transparentnost pri poslovanju kolektivnih organizacij potrebna. Prvi, ki bi morali biti zainteresirani zanjo, so avtorji, ki jih kolektivne organizacije ščitijo. Ti bi tako dobili jasno sliko, kako se delilna masa ustvarja in kako razdeljuje, kakšni so stroški delovanja kolektivnih organizacij.

Literat Ivo Svetina glavne težave, povezane s področjem kolektivnih organizacij, ne zaznava v transparentnosti njihovega delovanja. Kot je dejal, sam ni nezadovoljen z delovanje Sazorja, Slovenske avtorske in založniške organizacije za pravice reproduciranja pri GIZ, kolektivne organizacije, ki zastopa njihove interese. Težava je tem, da denimo za ureditev področja plačevanja avtorskih pravic za fotokopiranje Sazor ne uspe vzpostaviti dialoga z državo. Evropska direktiva, ki ureja to področje, je iz leta 2007 in Slovenija je edina članica EU, ki je še ni uveljavila. Kot je dejal Svetina, Sazor vedno znova naleti na izmikanje glede pristojnosti za to področje.

Delovanje kolektivnih organizacij naj bi sicer uredila novela zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, ki so jo na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravili v sodelovanju z uradom za intelektualno lastnino. Vendar pa so se na gospodarskem ministrstvu odločili, da iz predloga novele umaknejo del, ki se nanaša na delovanje kolektivnih organizacij. V nadaljnjo obravnavo bodo posredovali zakonski predlog, ki bo prinašal spremembe le za področje osirotelih del.

Delovanje kolektivnih organizacij nameravajo celovito urediti v sklopu prenosa evropske direktive o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic, ki jo je potrebno v slovenski pravni red prenesti do aprila 2016.

Svetina meni, da leto dni odloga ne pomeni nič, saj se stvari, ki jih je mogoče, noče urediti. Država denimo svojega dela ne opravi tudi na področju praznjakov, je dodal.

Tudi glasbenik Gal Gjurin meni, da bi država morala najprej poskrbeti za pogoje dela in za dostojanstvo ustvarjalcev. Potem pa, kot je dejal, pride na vrsto transparentnost. Vpogled v delovanje kolektivnih organizacij avtorji imajo, a ne pri vseh kolektivnih organizacijah v enaki meri.

Ob tem je okrcal Urad RS za intelektualno lastnino (Ursil), da ne zna brati poročil kolektivnih organizacij, zato ne opazi, kje vse se izgublja denar, ki ga ni malo. Sam meni, da bi bilo najprej potrebno opraviti analizo trga, nato pa jasno določiti usmeritev zakona, ki bi urejal področje kolektivnih organizacij.

Svetina je ob tem opozoril, da so avtorske pravice ogrožene predvsem s tem, da je pri nas avtorsko delo razveljavljeno, da se ne spodbuja ustvarjalnosti. "Dokler ne bomo rešili tega, se bomo le vrteli v krogu," je poudaril.

Gjurin je še opozoril, da evropska direktiva povečuje nadzor avtorjev nad delovanjem kolektivnih organizacij, kar je prav, saj so ti njihovi primarni uporabniki. Po njegovem prepričanju je tudi pomembno, da avtorji ostanejo izvorni imetniki pravic in da so oni tisti, ki nadzorujejo delovanje kolektivnih organizacij.

V razpravi, ki je sledila, je Gregor Štibernik, direktor dveh kolektivnih organizacij, zavodov IPF in Aipa, menil, da bi transparentnost morala biti večnivojska. Z novo evropsko direktivo bodo imetniki avtorskih pravic dobili jasne normative, po katerih bodo primerjali poročila kolektivnih organizacij. Kot je še dejal, se v Sloveniji vse preveč s prstom kaže na kolektivne organizacije, pa čeprav na njihova poročila doslej ni bilo pripomb. Umik dela, ki ureja delovanje kolektivnih organizacij iz novele zakona o avtorskih in sorodnih pravicah pa je označil kot poraz za vse tiste, ki si želijo boljše in jasnejše ureditve tega področja.