Podjetja 16.1.2023 15:36

Krški nuklearki okoljevarstveno soglasje za podaljšanje obratovanja

Ljubljana, 16. januarja - Ministrstvo za okolje in prostor je Nuklearni elektrarni Krško (Nek) izdalo okoljevarstveno soglasje za podaljšanje obratovanja. S tem je zaključen postopek presoje vplivov na okolje, ki so ga v Neku opravili po lanskem remontu, s katerim so elektrarno pripravili na obratovanje za dodatnih 20 let, do leta 2043.

Krško.
Nuklearna elektrarna Krško.
Foto: Nebojša Tejić/STA
Arhiv STA

V postopku so med drugim presojali področja potresne varnosti, izboljšanja za zagotavljanje varnosti, zmanjševanja verjetnosti za okoljske nesreče, odpornosti na podnebne spremembe in zunanje dejavnike ter vpliv na vode, slednje v luči trenda segrevanja vodotokov v vzhodnem delu Slovenije, je danes na novinarski konferenci v Ljubljani dejal minister, pristojen za okolje, Uroš Brežan.

"Glede varnega obratovanja okoljevarstveno soglasje ugotavlja, da je Nek pripravil program ukrepov za zagotavljanje jedrske varnosti in izvedel vrsto velikih investicij za izboljšanje varnosti, npr. suho skladišče za visoko radioaktivne odpadke, in številne druge varnostne nadgradnje," je povedal Brežan.

Po njegovih besedah so bile pri presoji vplivov na okolje upoštevane in javnosti predstavljene vse ugotovitve Uprave RS za jedrsko varnost. Uprava ves čas obratovanja nuklearke na 10 let izvaja periodične varnostne preglede, ki se končajo z upravno odločbo glede jedrske varnosti.

"Uprava redno preverja, kako Nek upošteva vsa mednarodna priporočila in izvaja izboljšave. Ugotavlja, da je jedrska elektrarna v stanju, ki omogoča, da ni varnostnih tveganj v času normalnega obratovanja," je povedal.

"Za primere nesreč so bili izdelani tudi znanstveni modeli, ki dokazujejo, da ob izvajanju vseh preventivnih ukrepov, ki jih Nek že danes zagotavlja, ne bo pomembnih vplivov," je dodal.

Minister, pristojen za energijo, Bojan Kumer je menil, da izdaja okoljevarstvenega soglasja, ki je eden ključnih mejnikov za podaljšanje obratovanja, ni pa še zadnji, v luči zaostrenih energetskih razmer "zelo pomemben signal, da imamo energetske razmere pod kontrolo", ter da je v luči naslednje zime pomembno, da Nek konec letošnjega leta ne bo prenehal obratovati ter da se bo še okrepil na področju varnosti in zanesljivega delovanja.

"Gre namreč za izredno stabilen, izredno zanesljiv, varen, konkurenčen vir, ki je ravno v času zaostrenih energetskih razmer pokazal svoje rezultate," je poudaril Kumer.

Predsednik uprave Neka Stane Rožman je dejal, da okoljevarstveno soglasje pomeni izpolnitev enega od izjemno pomembnih pogojev za dolgoročno obratovanje. Za podaljšanje obratovanja bo morala nuklearka izpolniti še nekatere pogoje, so pa vsi postopki, povezani z njimi, po Rožmanovih besedah že v zaključni fazi.

Med njimi je dokončanje pregleda uprave za jedrsko varnost, ki se izvaja na 10 let. Vsi elaborati so dokončani, uprava pa jih je odobrila, pravi Rožman, ki tako pričakuje, da bo sredi leta pripravljen akcijski načrt, ki iz tega izhaja. "Periodični pregled ni pokazal potreb po fizičnih, tehnoloških nadgradnjah," je dodal.

Pogoj bo tudi prenos iztrošenega jedrskega goriva v novozgrajeno suho skladišče. Objekt je končan, začenja se testiranje samega postopka. S prenosom teh odpadkov bodo predvidoma začeli marca, končan pa naj bi bil sredi leta.

"S tem bodo izpolnjeni vsi predpisani pogoji oz. realizirane vse odločbe, ki so jih v povezavi s podaljšanjem obratovanja elektrarne izdali upravni organi," je dejal Rožman.

Postopek presoje vplivov na okolje je bil izveden po vseh mednarodnih, evropskih in slovenskih predpisih, v čezmejnem posvetovanju so sodelovale vse štiri sosednje države in Nemčija, je povedal Brežan.

Glede pomislekov Avstrije, med drugim v povezavi s potresno varnostjo, je minister povedal, da je bila avstrijska stran močno vključena v proces, vključeni so bili avstrijski strokovnjaki s tega področja, v Gradcu so pripravili tudi javni posvet. "V okviru tega postopka smo na strokovni ravni uspeli odgovoriti na vse pomisleke, ki smo jih od Avstrije dobili," je zagotovil Brežan.

Vodja sektorja za okoljske presoje na ministrstvu za okolje in prostor Vesna Kolar Planinšič je povedala, da so se v okviru postopka s potresno varnostjo veliko ukvarjali in ugotovili, da je bila elektrarna že v fazi gradnje "grajena dokaj potresno varno" in ves čas ustrezno nadgrajevana. Po njenih besedah je drugi periodični varnostni pregled uprave za jedrsko varnost, ki so ga v postopku tudi upoštevali, pokazal, da je elektrarna potresno varna.

"Skrbi v Avstriji smo razumeli. Lokacija je na potresnem območju, zaradi česar so bili preračunani vsi pospeški. Ob vlaganjih in nadgradnjah notranjih elementov je bilo ugotovljeno, da jedrska elektrarna prenese tudi velike potrese," je povedala Kolar Planinšič. Kot je na novinarsko vprašanje dodala, bi nas "moralo začeti skrbeti" pri potresu nad 7. stopnjo.

Po njenih besedah se je to izkazalo tudi ob zadnjih potresih v Zagrebu in Petrinji na Hrvaškem, ob katerih se je elektrarna izključila in ni utrpela nobenih poškodb. Tudi nova študija, ki je bila sicer naročena za morebitni drugi blok nuklearke, je ugotovila, da ni potresnih tveganj, je dejala Kolar Planinšič.