Slovenija 27.6.2022 13:26

Razvojni program savinjske regije s projekti okvirne vrednosti 4,1 milijarde evrov

Velenje, 27. junija - Pristojna sveta savinjske regije sta danes v Velenju potrdila regionalni razvojni program savinjske razvojne regije 2021-2027. Ta naslavlja šest ciljev v prihodnjem razvoju regije s projekti okvirne vrednosti 4,1 milijarde evrov. Eden od ciljev je pravičen prehod premogovne regije Saša, ki zajema 59 projektov v vrednosti 1,5 milijarde evrov.

Velenje, Vila Bianca.
Izjava za medije po seji sveta savinjske regije in razvojnega sveta savinjske regije, ki sta potrdila regionalni razvojni program regije za obdobje 2021-2027.
Predsednik obeh svetov in župan Občine Rogaška Slatina Branko Kidrič.
Foto: Vesna Pušnik Brezovnik/STA

Velenje, Vila Bianca.
Izjava za medije po seji sveta savinjske regije in razvojnega sveta savinjske regije, ki sta potrdila regionalni razvojni program regije za obdobje 2021-2027.
Predsednik obeh svetov in župan Občine Rogaška Slatina Branko Kidrič.
Foto: Vesna Pušnik Brezovnik/STA

Velenje, Vila Bianca.
Izjava za medije po seji sveta savinjske regije in razvojnega sveta savinjske regije, ki sta potrdila regionalni razvojni program regije za obdobje 2021-2027.
Direktor občinske uprave Mestne občine Velenje Iztok Mori.
Foto: Vesna Pušnik Brezovnik/STA

Velenje, Vila Bianca.
Izjava za medije po seji sveta savinjske regije in razvojnega sveta savinjske regije, ki sta potrdila regionalni razvojni program regije za obdobje 2021-2027.
V. d. direktorja direktorata za regionalni razvoj na gospodarskem ministrstvu Robert Drobnič.
Foto: Vesna Pušnik Brezovnik/STA

Velenje, Vila Bianca.
Izjava za medije po seji sveta savinjske regije in razvojnega sveta savinjske regije, ki sta potrdila regionalni razvojni program regije za obdobje 2021-2027.
V. d. direktorja direktorata za regionalni razvoj na gospodarskem ministrstvu Robert Drobnič.
Foto: Vesna Pušnik Brezovnik/STA

Regionalni razvojni program savinjske razvojne regije 2021-2027, ki sta ga danes potrdila svet regije in razvojni svet regije, predvideva skupno 1231 projektov v skupni okvirni finančni oceni 4,1 milijarde evrov.

"Program je zelo ambiciozno zapisan in mislim, da je tako tudi prav. Izkušnje kažejo, da mora biti večina projektov, s katerimi se želimo občine v prihodnje prijaviti na različne javne razpise, zavedenih tudi v regionalnem razvojnem programu," je po današnji potrditvi programa v izjavi za medije povedal predsednik obeh svetov in župan Občine Rogaška Slatina Branko Kidrič.

Z danes potrjenim programom, ki ga je Razvojna agencija savinjske regije skupaj s partnerji pripravljala od leta 2018, si savinjska regija, ki zajema 31 občin, "prizadeva biti zelena, inovativna, ljudem prijazna, opolnomočena", je dodal Kidrič.

Eden od šestih ciljev razvojnega programa savinjske regije do leta 2027 je pravičen prehod premogovne regije Saša. Predvideva 59 projektov v okvirni ocenjeni vrednosti 1,5 milijarde evrov. "Postavili smo temelje bodoče finančne perspektive in hkrati tudi temelje za bodoče prestrukturiranje celotne Saša regije," je po potrditvi programa medijem dejal direktor občinske uprave Mestne občine Velenje Iztok Mori.

Konkretni projekti se še opredeljujejo, bo pa predvidoma del sredstev po njegovih besedah šel za izobraževanje, del za gospodarstvo, del pa za javne projekte. Konkretno si občina prizadeva, da bi s sredstvi, ki bodo na voljo, obnovila del poslovnih con, zgradila nov tehnološki park za zagonska podjetja, uredila center prihodnosti in zgradila okoli 600 stanovanj. Sicer pa si skozi celotno prestrukturiranje regija prizadeva v prihodnjih 10 do 15 letih ustvariti okoli 5000 delovnih mest, je spomnil Mori.

Ko govorimo o razvojnih sredstvih, je teh vedno premalo. V vseh regijah je regionalni razvojni program pripravljen tako, da je nabor ukrepov izredno velik, pa je pojasnil v. d. direktorja direktorata za regionalni razvoj na gospodarskem ministrstvu Robert Drobnič. "Bolj kot to, da se v regionalnem razvojnem programu že v sedanji fazi našteva vse projekte, je pomembno to, da regija zna identificirati svoje potenciale," je dodal.

Za v prihodnje pa po besedah Kidriča prijavitelji predvsem čakajo na informacije, s katerimi projekti se bodo lahko prijavili, na katerih področjih in koliko sredstev bo na razpolago. Kidrič se nadeja, da bi prve bolj konkretne informacije lahko občine pridobile v prvi polovici prihodnjega leta.

Glede projektov iztekajoče se finančne perspektive je dejal, da je savinjska razvojna regija ena redkih v državi, ki je uspela podpisati vse pogodbe za načrtovane projekte. V minuli finančni perspektivi je regija sredstva namenila področjem vodooskrbe ter odvajanju in čiščenju odpadnih voda, trajnostni mobilnosti, za ureditve podjetniških inkubatorjev oz. poslovnih con ter za dve obvoznici, in sicer v Celju in Slovenskih Konjicah, je naštel Kidrič.

Skupno je v minulem finančnem obdobju v okviru dogovora za razvoj regije savinjska regija imela za 132 milijonov evrov razvojnih sredstev, od tega so 17 milijonov evrov prispevale občine, preostalo pa Evropska komisija oz. država. Tudi na gospodarskem ministrstvu ocenjujejo, da je bila savinjska regija pri investiranju v projekte zelo učinkovita, je še ocenil Drobnič.