Podjetja 6.6.2022 14:24

Žirovniški NGEN z novim kapitalom za nadaljnjo rast podjetja

Žirovnica, 6. junija - Žirovniško podjetje NGEN je v letošnjem letu s konverzijo posojila enega od ustanoviteljev Damiana Merlaka in z vstopom novega družbenika Boštjana Bandlja dobilo 70 milijonov evrov kapitala za financiranje nadaljnje rasti poslovanja. Podjetje želi po dokapitalizaciji postati eden pomembnejših stebrov evropske energetske preobrazbe.

Žirovnica.
Poslovno-trgovsko objekt podjetja NGEN.
Foto: Tinkara Zupan/STA
Arhiv STA

Kot so danes sporočili iz podjetja NGEN, zeleni prehod predstavlja industrijsko revolucijo našega časa, ki prinaša številne tehnično-razvojne izzive in priložnosti. Izjemno povečanje števila naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, kot so sončne elektrarne na strehah, predstavlja zaradi negotovosti in nenapovedljivosti proizvodnje električne energije velik izziv za upravljanje in zagotavljanje stabilnosti elektroenergetskega sistema.

V podjetju NGEN so v zadnjem letu z lastnim razvojem strojne in programske opreme zgradili novo integrirano platformo za spremljanje in upravljanje fleksibilnih porabnikov električne energije, proizvodnih enot in baterijskih hranilnikov. Prepričani so, da gre za eno izmed najnaprednejših rešitev za uravnavanje razmer v energetskem sistemu na ravni gospodinjstva, podjetja, transformatorske postaje ali celotnega elektroenergetskega sistema.

NGEN ima trenutno v lasti in upravljanju za 30 megavatov velikih baterijskih hranilnikov znamke Tesla, ki so priključeni na slovenski prenosni elektroenergetski sistem. Poleg tega upravlja še z dvema megavatoma baterijskih hranilnikov v slovenskih podjetjih in dvema megavatoma v gospodinjstvih.

Do konca leta bodo v slovenski sistem vključili dodatne velike baterijske hranilnike, vključili pa jih bodo tudi v elektroenergetske sisteme na Hrvaškem, v Avstriji in na Madžarskem. Skupaj bo tako NGEN upravljal s 150 megavati fleksibilnosti v regionalnem elektroenergetskem sistemu.

Podjetje ima ambiciozne načrte tudi za naprej. V naslednjih štirih letih želi svojo rešitev tržiti v vsaj desetih evropskih državah in upravljati z več kot enim gigavatom fleksibilnih virov.

Za zagotavljanje hitrejše rasti in prodora na glavne trge EU se podjetje kadrovsko in kapitalsko krepi. Letos je v podjetje vstopil ustanovitelj, lastnik in direktor družbe Belektron, ki je eden največjih globalnih trgovcev z emisijskimi kuponi, Boštjan Bandelj. Po dokapitalizaciji so družbeniki Roman Bernard, Damian Merlak in Boštjan Bandelj lastniki vsak ene tretjine podjetja NGEN.

"S partnerjema delimo vizijo postati najuspešnejše slovensko podjetje, ki bo zaznamovalo evropski prehod na obnovljive energetske vire in bolj trajnostno družbo," je izpostavil Bandelj.