Mediji 18.5.2022 17:35

Radio Študent objavil razpis za mesto direktorja

Ljubljana, 18. maja - Zavod Radio Študent je objavil razpis direktorja Radia Študent. Kandidature sprejemajo do vključno 31. maja na naslov zavoda. Nov direktor bo imenovan za mandatno dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Sedanji direktorici zavoda Ani Kandare štiriletni mandat poteče konec junija.

Ljubljana.
Prostori Radia Študent.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Arhiv STA

Za direktorja Zavoda Radio Študent je lahko imenovan, kdor ima poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, med drugim najmanj dve leti delovnih izkušenj na področjih, ki so vsebinsko povezana z delovanjem zavoda, ima organizacijske in vodstvene sposobnosti ter aktivno znanje slovenskega in najmanj enega tujega jezika. Ob prijavi mora predložiti vizijo razvoja radia in ni član nobene politične stranke doma ali v tujini.

Direktorja imenuje svet zavoda na podlagi predhodnega pisnega soglasja ustanovitelja Študentske organizacije Univerze (ŠOU) v Ljubljani in mnenja uredništva.

Prijave sprejemajo do vključno 31. maja na naslov zavoda. K prijavi morajo kandidati priložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev, med drugim overjeno fotokopijo dokazila o izobrazbi, izjavo o nečlanstvu v politični stranki, vizijo razvoja Radia Študent in izjavo, da nima trajnih pogodbenih stikov s pravnimi osebami, ki poslovno sodelujejo z Zavodom RŠ ali ŠOU v Ljubljani.

Upoštevane bodo le popolne vloge, ki bodo poslane priporočeno in pravočasno, z vsemi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev.