#družba 14.1.2022 15:58

Akos z napotki uporabnikom v primeru nedelovanja ali slabega delovanja storitev

Ljubljana, 14. januarja - Akos je pripravil povzetek orodij in institutov, ki so lahko v pomoč uporabnikom pri reševanju nesoglasij s ponudniki glede zagotavljanja storitev ali zagotavljanja storitev ustrezne kakovosti. Napotki so jim v pomoč zlasti v času epidemije, ko so se njihove potrebe po dostopu do širokopasovnega interneta močno povečale.

Kot so sporočili iz Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos), lahko uporabniki podatke o infrastrukturi elektronskih komunikacijah, ki so prosto dostopni, pridobijo na Geoportalu Akosa. Ta je po njihovih navedbah enostaven za uporabo in omogoča vpogled v podatke elektronskih komunikacij in druge infrastrukture na enostaven način.

Če končni uporabnik ne more dobiti širokopasovnega dostopa od ponudnikov storitev na komercialni osnovi, ga lahko zahteva kot univerzalno storitev. Ta se lahko zagotavlja preko različnih tehnologij, izbira tehnologije pa je odvisna od tehničnih možnosti na lokaciji stalnega prebivališča uporabnika.

Trenutno je vsako gospodinjstvo v okviru zagotavljanja te storitve na lokaciji stalnega prebivališča upravičeno do dostopa do interneta s prenosno hitrostjo 10 Mbit/s k uporabniku in 1 Mbit/s od uporabnika. Če je uporabnik ne more pridobiti od ponudnikov storitev na komercialni osnovi, je podjetje, ki jo mora zagotavljati, Telekom Slovenije.

Za merjenje dejanske zmogljivosti in kakovosti internetnega dostopa po lokacijah za fiksno in mobilno omrežja se uporablja spletna storitev Akos Test Net. Njen namen je uporabnikom zagotavljati pregledne in razumljive informacije. Če ta zmogljivosti niso takšne, kot sta jih dorekla uporabnik in ponudnik v pogodbi, je prvi korak reklamacija neposredno pri ponudniku, po dokončnem odgovoru pa lahko uporabnik nadaljuje spor na agenciji.

Če operater ne zagotavlja storitev, kot so opredeljene v naročniški pogodbi, lahko uporabnik pri operaterju poda ugovor oz. reklamacijo zaradi nedelovanja storitev. Čas za to je omejen, vložiti ga mora v 15 dneh od dneva, ko se je seznanili z računom, najpozneje pa v 60 dneh od njegove izdaje. Od operaterja lahko zahteva tudi nadomestilo za primer nedelovanja storitev ali slabšega delovanja storitev.

Če končni uporabnik ni zadovoljen z operaterjevim odgovorom, lahko po končanem reklamacijskem postopku vloži predlog za reševanje spora pred agencijo. Pri tem mora upoštevati predpisane roke, predlog za rešitev spora pred agencijo pa mora biti lastnoročno podpisan, naslovljen mora biti na agencijo, iz njega mora biti razviden predmet spora ter v njem natančno opredeljen zahtevek skupaj s krajšo obrazložitvijo problema, so pojasnili v Akosu.