Evropska komisija sprejela pravila o odprtokodni programski opremi

Bruselj, 8. decembra - Evropska komisija je danes sprejela nova pravila o odprtokodni programski opremi, s katerimi bodo njene programske rešitve javno dostopne, kadar bo to prineslo morebitne koristi za državljane, podjetja ali druge javne storitve.

Nedavna študija Evropske komisije o vplivu odprtokodne programske in strojne opreme na tehnološko neodvisnost, konkurenčnost in inovacije v gospodarstvu EU je pokazala, da naložbe v odprtokodno opremo v povprečju vodijo do štirikrat višjih donosov.

Službe komisije bodo lahko z novimi pravili v veliko krajšem času in z manj birokracije objavile izvorno kodo programske opreme, ki jo imajo v lasti. Komisija bo svojo programsko opremo dala na voljo kot odprto kodo v enem samem odložišču, da bi olajšala dostop in ponovno uporabo.

Evropska komisija je doslej dala v souporabo številne projekte v zvezi s programsko opremo, vključno s programsko opremo, razvito za Instrument za povezovanje Evrope (CEF), Eurostat, program interoperabilnostnih rešitev za javne uprave, podjetja in državljane ter za Skupno raziskovalno središče (JRC).

Kot primer koristi odprtokodnosti komisija navaja e-podpis, sklop brezplačnih standardov, orodij in storitev, ki javnim upravam in podjetjem pomagajo pospešiti ustvarjanje in preverjanje elektronskih podpisov, ki so pravno veljavni v vseh državah članicah EU.

Drug tak primer je sistem LEOS (Legislation Editing Open Software), programska oprema, ki se uporablja za pripravo pravnih besedil in je bil prvotno pripravljen za Evropsko komisijo, zdaj pa se razvija v tesnem sodelovanju z Nemčijo, Španijo in Grčijo.