EU 23.11.2021 16:43

Projekti evropskega partnerstva za inovacije v kmetijstvu že dajejo rezultate

Laško, 23. novembra - Po treh letih izvajanja so na voljo zaključki prvih devetih projektov evropskega partnerstva za inovacije, ki ponujajo rešitve za konkretne izzive kmetov. Danes so jih predstavili na dogodku v Laškem, ko so pripravili tudi okroglo mizo, kjer je bilo slišati, da so tovrstni projekti zelo koristni, vse več je tudi zanimanja za sodelovanje.

Kranj.
Žitno polje, pšenica, žetev, kombajn, Gorenjska, kmetijstvo.
Foto: Tamino Petelinšek/STA

Projekti evropskega partnerstva za inovacije so projekti, ki se nanašajo na iskanje rešitev dejanskega problema, ki ga kmet zaznava na svoji kmetiji. Kot povsem nov ukrep so bili uvrščeni v program razvoja podeželja 2014-2020.

Po treh letih izvajanja je devet projektov v zaključni fazi in danes so jih predstavili na dogodku, ki ga je ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v Laškem izvedlo v sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.

Gre za rešitve s področij reje drobnice, zrnatih stročnic, senega mesa in mleka, pitanja govedi, pridelave beljakovinsko bogate krme, pridelave koruze in pšenice na vodovarstvenih območjih, pomena opraševalcev za sadjarje, trajnostne rabe vode v kmetijstvu in rabe koruznih oklaskov kot obnovljivega vira energije, so sporočili z ministrstva.

Preko projektov je bila možnost neposrednega prenosa rezultatov projektov v prakso, kar se je izkazalo za zelo dober način prenosa znanj do kmetov. Projekti so bili zelo obširni in kjer se posamezen projekt ni navezoval samo na tehnologijo pridelave, so bili vključeni tudi vidiki potrošnika in iskanje rešitev, ki bodo izboljšale tako tehnološki razvoj kot tudi uporabo kmetijskih proizvodov v predelavi in možnost njihove prodaje.

Predstavili so tudi projekte, ki so se v letošnjem letu začeli izvajati. Med njimi se številni navezujejo na odnos kmetijstva do okolja, pa tudi na področje vinogradništva, poljedelstva in živinoreje.

Dogodek je zaokrožila okrogla miza, na kateri so sogovorniki razmišljali o nadaljevanju izvajanja tovrstnih projektov tudi v prihodnje ter o načinih, kako vanje še bolj vključiti kmetije. Poudarili so, da se kažejo potrebe po večji ciljni naravnanosti projektov v novem programskem obdobju, izražene pa so bile tudi pobude za več sredstev v novem programskem obdobju.

Trenutno imamo v Sloveniji v izvajanju 44 projektov evropskega partnerstva za inovacije, kar po navedbah ministrstva kaže na veliko potrebo po tovrstnih praktičnih projektih, v katerih sta v središču kmet in reševanje izzivov, s katerimi se vsakodnevno srečuje pri opravljanju svoje kmetijske in gozdarske dejavnosti.

Trenutno sta objavljena dva javna razpisa za izvajanje projektov evropskega partnerstva za inovacije v skupni vrednosti 4,5 milijona evrov.