Maribor, 20. novembra - V okviru projekta FinLit, ki ga izvaja Mladinski kulturni center (MKC) Maribor, so vzpostavili spletno platformo za boljšo finančno pismenost mladih. Tam so na enem mestu zbrane osnove osebnega bančništva, naložb, posojil oziroma napotki za ustrezno ravnanje s financami.

V MKC Maribor izpostavljajo, da je Evropska unija leta 2019 zabeležila več kot tri milijone brezposelnih mladih. Med njimi je veliko takšnih, ki so zaradi ekonomskega položaja zapostavljeni tudi v socialnem življenju.

"Zavedanje, da mladi ne poznajo niti osnovnih finančnih pojmov, ko vstopajo na trg dela, je vplivalo na zasnovo evropskega projekta Finančna pismenost za hitrejšo finančno neodvisnost, krajše FinLit," so sporočili.

Projekt izvajajo skupaj z Mednarodnim inštitutom za implementacijo trajnostnega razvoja Maribor, poljsko organizacijo Fundacja Europejski Instytut Outsourcingu in grškim Innovation Hive.

O finančni pismenosti, ki je po navedbah MKC Maribor ena najpomembnejših veščin za uspešno življenje in prihodnost vsakega posameznika, govorijo v smislu veščin za razumevanje in učinkovito uporabo različnih finančnih znanj, nanašajoč se na osebno upravljanje financ, prihranke in posojila ter naložbene priložnosti.

"FinLit je projekt, ki spodbuja angažiranje, povezovanje in opolnomočenje mladih na področju finančne pismenosti. S projektom bodo mladi pridobili potrebna finančna in ekonomska znanja ter veščine vodenja osebnih financ ob vstopu v odraslost," pojasnjuje koordinatorica, sicer pa strokovna sodelavka za pripravo kulturnih programov MKC Maribor Lina Valant Sičanović.

Projekt je zasnovan na treh ravneh. Po opravljeni analizi, ki je izpostavila številne potrebe in vrzeli na področju finančne pismenosti mladih iz treh držav partneric v starosti med 18 in 24 let, so izvajalci projekta oblikovali spletno platformo, sestavljeno iz portala finlitproject.eu in profilov na družbenih omrežjih Facebook, Twitter in LinkedIn, kjer bodo dostopni e-tečaji za opolnomočenje mladih na področju finančne pismenosti.

V prihodnjem letu načrtujejo še izobraževanja, namenjena mladim in mladinskim delavcem. Zaključna konferenca bo aprila v Mariboru.