Podjetja 14.9.2021 9:36

Certifikat družbeno odgovoren delodajalec v roke 62 podjetjem

Laško, 14. septembra - Certifikat družbeno odgovoren delodajalec je prejelo 62 podjetij in organizacij, ki so se lani in letos prijavila v postopek certificiranja. Certifikate so jim podelili v ponedeljek v Laškem, na današnjem letnem srečanju pa imetniki certifikatov razpravljajo o vodenju, odnosih in zdravju na delovnem mestu v času epidemije covida-19.

Podelitve certifikatov se je v ponedeljek udeležil tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, ki je izpostavil pomen trajnostnega delovanja in družbene odgovornosti podjetij, še posebej v negotovem obdobju, ki ga kroji epidemija, so sporočili iz inštituta Ekvilib, ki je skupaj s partnerji Gospodarsko zbornico Slovenije, Zvezo svobodnih sindikatov in Združenjem delodajalcev Slovenije nosilec projekta.

Ukrepi, ki jih sprejemajo podjetja in organizacije, imetniki certifikata družbeno odgovoren delodajalec, lahko po ministrovem prepričanju pomembno prispevajo h krepitvi pozitivnih odnosov med zaposlenimi in k učinkovitemu skupnemu reševanju izzivov trajnostnega razvoja, družbene odgovornosti, pa tudi k ohranjanju in izboljšanju zdravja in varnosti zaposlenih.

Vodja projekta na Ekvilib Inštitutu Petra Hartman je izpostavila, da se uspešnost podjetij najpogosteje meri zgolj z bilancami in poslovnimi izidi, pozablja pa se na vidik, kako se podjetja spopadajo z okoljskimi in družbenimi izzivi. Po njenih besedah je prav, da podjetja vidijo družbeno odgovornost ne samo kot zmanjševanje svojih negativnih vplivov, ampak predvsem kot način, kako lahko aktivno prispevajo k temu, da bosta tako naše okolje kot družba zdrava, vitalna in ohranjena za nas in vse generacije, ki prihajajo za nami.

Po besedah izvršnega direktorja Gospodarske zbornice Slovenije Mitje Gorenščka se podjetja in organizacije vse bolj zavedajo, da je družbena odgovornost pomemben dejavnik pri dobrih medsebojnih odnosih v podjetju in da pozitivno vpliva tudi na zaposlovanje novih sodelavcev.

Certifikat družbeno odgovoren delodajalec preko nabora ukrepov delodajalcem ponuja priložnosti za izboljšanje na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, varnosti in zdravja na delovnem mestu, medgeneracijskem sodelovanju, nediskriminaciji, ter etičnem vodenju. Med dosedanjimi prejemniki certifikata so raznolika podjetja in organizacije - od najmanjših s pet zaposlenimi, pa do največjih s preko 1300 zaposlenimi. Delujejo v 10 slovenskih regijah in v različnih panogah.