Podjetja 4.6.2021 16:42

Za vodstvo Mercatorja prevzem s strani Fortenove pozitiven za družbo

Ljubljana, 4. junija - Prevzem Mercatorja s strani Fortenove bo po prepričanju uprave slovenskega trgovca pozitivno vplival na uresničevanje vseh interesov Mercatorja. Po uspešnem finančnem in poslovnem prestrukturiranju se bo s prevzemom končalo tudi lastniško prestrukturiranje, Mercatorju pa bodo zagotovljeni stabilnost, hitrejša rast in nov investicijski ciklus.

Ljubljana.
Logotip družbe Mercator.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Arhiv STA

Skupina Fortenova, ki je nastala na pogorišču Agrokorja in na katero je bil prenesen Mercator, je 26. maja objavila ponudbo za prevzem Mercatorja, v kateri za delnico ponuja 36 evrov. Ponudba je veljavna do vključno 23. junija, mnenje o ponudbi pa je danes dalo vodstvo Mercatorja s Tomislavom Čizmićem na čelu in ga objavilo na spletni strani Ljubljanske borze.

Fortenova je že zdaj lastnica 88,10-odstotnega deleža Mercatorja, s prevzemno ponudbo pa želi pridobiti čim večje število delnic. Če bo dosegla zadostno število glasovalnih pravic, bo po zaključenem prevzemnem postopku morda sledil postopek izključitve manjšinskih delničarjev.

Kot izhaja iz prevzemne ponudbe in prospekta, namerava prevzemnik v skladu s splošno politiko poslovanja prevzemnika po prevzemu ciljne družbe konsolidirati in integrirati vse poslovne funkcije v prodajni diviziji prevzemnika in ob tem preučiti najboljše možnosti za doseganje sinergij in s tem povezanih prihrankov na področju nabave, IT, strukture upravljanja in poslovnih postopkih na področju nabavne verige in logistike.

Po navedbah prevzemnika je načrtovano, da bo del prihrankov iz naslova sinergij vložen v izboljšave ciljne družbe in njene odvisne družbe ter da bo imela ciljna družba dodatne koristi od centrov prodajne odličnosti na ravni skupine prevzemnika.

Iz navedb prevzemnika glede politike zaposlovanja sledi, da morebitna uspešna prevzemna ponudba ne bo vplivala na obstoječa delovna mesta delavcev in poslovodstva ciljne družbe ter da niso načrtovane spremembe zaposlovanja neposredno po zaključku prevzema. Glede na to, da v ponudbi in prospektu ni navedenih informacij o morebitni selitvi sedeža oziroma kraja poslovanja ciljne družbe, uprava Mercatorja meni, da na tem področju ni pričakovati bistvenih sprememb.

Vodstvo Mercatorja ocenjuje, da bo izvedba prevzemne ponudbe pozitivno vplivala na uresničevanje vseh interesov Mercatorja, strateške načrte prevzemnika pa ocenjuje kot koristne in ustrezne za ciljno družbo. Z novim stabilnim lastnikom bo Mercatorju po prepričanju vodstva zagotovljena stabilnost, predvsem pa mu bo omogočena hitrejša rast, višja poslovna uspešnost, pa tudi nov investicijski ciklus, predvsem na področju logistike, ki je ključen dejavnik poslovne uspešnosti dejavnosti.

"Uspešnost prevzemne ponudbe je tudi v interesu varovanja in stabilnosti delovnih mest, nadaljnjega razvoja celotne dobaviteljske verige in nenazadnje tudi v interesu vseh držav in lokalnih skupnosti, na trgih, kjer ciljna družba posluje," še meni uprava Mercatorja.

Uprava Mercatorja še zagotavlja, da s prevzemnikom nimajo nobenega dogovora gled eprevzemne ponudbe, pri čemer pa pojasnjuje, da so član upravnega odbora in glavni izvršni direktor Fortenove Fabris Peruško ter člana upravnega odbora Fortenove Sergej Volk in Ivica Mudrinić tudi člani nadzornega sveta Mercatorja. Prav tako s prevzemnikom ne obstaja dogovor o načinu uresničevanja glasovalne pravice iz vrednostnih papirjev, ki jih že ima Fortenova.