Evropski parlament nadgradil pravice potnikov v železniškem prometu

Bruselj, 29. aprila - Evropski parlament je potrdil dogovor, dosežen z državami članicami, o posodobljenih pravilih o pravicah potnikov v železniškem prometu. Kot so sporočili iz Bruslja, bodo nova pravila med drugim zagotavljala, da bo v primeru zamude in odpovedi potnikom ponujena možnost alternativne poti in pomoč.

Če bo prišlo do več kot 60-minutne zamude, se bodo lahko potniki odločili za povrnitev celotnega stroška vozovnice, nadaljevanje ali spremembo poti. Te možnosti jim bodo na voljo pod primerljivimi pogoji in brez dodatnih stroškov. Potovanje bodo nadaljevali v istem razredu kot s prvotno vozovnico, so pojasnili v Evropskem parlamentu.

Potniki v železniškem prometu si bodo lahko v primeru, da prevoznik ne bo sporočil možnih alternativnih poti v 100 minutah od predvidenega odhoda, sami organizirali potovanje po spremenjeni poti, pri čemer bodo dobili povrnjene stroške nove vozovnice.

Preusmeritev bo obvezna tudi v primeru višje sile. Po potrebi bo treba potnikom zagotoviti hrano in pijačo ter jim povrniti stroške nastanitve.

Nova pravila bodo tudi jasneje opredeljevala višjo silo. Na podlagi tega bodo lahko prevozniki v železniškem prometu v primeru višje sile oproščeni plačila nadomestil za zamude in odpovedi. Kot so še pojasnili v Bruslju, poleg izrednih vremenskih razmer in večjih naravnih nesreč pojem višje sile po novih pravilih zajema tudi večje javnozdravstvene krize in teroristične napade. V to kategorijo pa ne spadajo stavke železniškega osebja.

Z novim dogovorom bosta izboljšana tudi dostop in pomoč za osebe z zmanjšano mobilnostjo, več prostora pa bo tudi za kolesa.

Potniki z omejeno mobilnostjo bodo imeli pri načrtovanju poti več možnosti, saj bodo morali prevoznika o svojih potovalnih načrtih obvestiti le 24 ur vnaprej (po veljavnih pravilih jih morajo 48 ur vnaprej). V primeru, da potnik z zmanjšano mobilnostjo potrebuje spremljevalca, bo ta potoval brezplačno. Potnikom z zmanjšano mobilnostjo, ki jih spremlja pes pomočnik, pa bo zagotovljeno, da lahko ta potuje z njimi.

Da bi zagotovili bolj trajnostno mobilnost in ustrezne nadomestne možnosti, morajo biti vsi vlaki skladno z dogovorom opremljeni s posebnimi mesti in nosilci za kolesa. Na vsakem vlaku morajo biti vsaj štiri takšna mesta.

"Gre za pomembne izboljšave, s katerimi bo potovanje z vlaki bolj udobno in prijazno za potnike," je ob potrditvi dogovora povedal poročevalec Evropskega parlamenta Boguslaw Liberadzki.

Nova pravila bodo veljala po vsej uniji za vsa potovanja in storitve železniškega prevoza v mednarodnem in notranjem prometu. Državam članicam bo omogočeno, da ta pravila za omejen čas ne veljajo za storitve železniškega prevoza v notranjem prometu.

Pravila bodo začela veljati 20 dni po objavi v evropskem uradnem listu, uporabljati pa se bodo začela dve leti po tem. To pa ne bo veljalo za zahteve glede mest za kolesa. Te se bodo, kot so pojasnili v Bruslju, začele uporabljati štiri leta po začetku veljave uredbe.