Podjetja 23.4.2021 18:26

Telekom Slovenije lani z nižjimi prihodki

Ljubljana, 23. aprila - Skupina Telekom Slovenije je lani ustvarila 647,2 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je tri odstotke manj kot leto prej. Čisti dobiček se je ustavil pri 24,9 milijona evrov, kar je 23,9 milijona evrov več kot leto prej. Predlanski dobiček je oklestil spor z Grki glede Antenne TV SL.

Ljubljana.
Stolpnica Telekoma Slovenije.
Foto: Aljoša Rehar/STA
Arhiv STA

"Soočili smo se z velikim porastom obremenitev in količin prometa govornih, podatkovnih in video storitev, in sicer za več kot polovico glede na običajno situacijo, ter beležili velik porast prometa pri dostopu do globalnega interneta omrežij in IPTV," so epidemično leto 2020 v poslovnem poročilu strnili v Telekomu Slovenije.

Poslovanje skupine je lani zaznamovala tudi prodaja Planeta TV. Skupina je v konsolidiranem izkazu poslovnega izida ločeno izkazala prihodke, odhodke in čisti dobiček poslovnega leta iz ustavljenega poslovanja za omenjeno družbo. Postopek prodaje 100-odstotnega deleža v Planet TV je bil sicer zaključen septembra lani.

Skupina Telekom Slovenije je leto 2020 zaključila s čistim dobičkom v višini 24,9 milijona evrov. Ob prilagoditvi za ocenjeni negativni vpliv koronavirusa z ukrepi za omilitev negativnih vplivov bi čisti dobiček znašal 32,8 milijona evrov, so še zapisali v Telekomu.

Lanski čisti dobiček je bil sicer za 23,9 milijona evrov večji kot leto prej. "Na čisti dobiček leta 2019 je vplivala predvsem za družbo Telekom Slovenije negativna odločitev arbitražnega sodišča Mednarodne trgovinske zbornice glede 34-odstotnega poslovnega deleža v družbi Antenna TV SL in dogodkov, povezanih s to odločitvijo," so pojasnili v družbi.

Dobiček iz poslovanja je v letu 2020 dosegel 42,6 milijona evrov, kar je za tri odstotke oziroma za 1,4 milijona evrov več kot v preteklem letu. Dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) je na ravni skupine Telekom Slovenije dosegel 209,9 milijona evrov, kar je dva odstotka manj kot v letu 2019.

Kot so še pojasnili v Telekomu, so ob razglasitvi pandemije sprejeli številne ukrepe za omilitev negativnih vplivov koronavirusa na prihodkovni, stroškovni in investicijski strani. Negativni vpliv koronavirusa in ukrepov za omilitev na EBITDA ocenjujejo v višini 9,2 milijona evrov; posledično bi z upoštevanjem te prilagoditve EBITDA znašal 219,1 milijona evrov in bi bil za tri odstotke višji od načrtovanega.

Skupina Telekom Slovenije je v letu 2020 ustvarila 654,9 milijona evrov poslovnih prihodkov, prihodki od prodaje so dosegli 647,2 milijona evrov.

Lani so na prihodke vplivali predvsem ukrepi, povezani z razglasitvijo dveh valov epidemije na ravni države (zaprtje Telekomovih centrov, ustavitev javnega življenja in omejitev potovanj), in sicer zaradi nižjih prihodkov iz gostovanja uporabnikov v omrežjih tujih operaterjev in gostovanja tujih uporabnikov v Telekomovih mobilnih omrežjih ter nižjih prihodkov odvisnih družb izven telekomunikacijske dejavnosti, so pojasnili.

Prihodki se zmanjšujejo tudi zaradi optimizacije naročnikov, ki imajo v mesečno naročnino vključeno večje število storitev, ter pričakovanega zniževanja prihodkov klasične fiksne govorne telefonije zaradi nadomeščanja z mobilno in IP-telefonijo.

V primerjavi z letom 2019 je Telekom lani povečal delež novih virov prihodkov na področjih e-zdravja, energetike in zavarovanja. Na letni ravni so za 55 odstotkov povečali prihodke iz naslova storitve E-commerce. "Ob izločitvi negativnih vplivov razglasitve epidemije in upoštevanju dodatnih ukrepov za omilitev negativnih vplivov bi bili poslovni prihodki skupine Telekom Slovenije višji za 22,9 milijona evrov ter bi presegli načrtovane za en odstotek," so izračunali.

Družba Telekom Slovenije je medtem čiste prihodke od prodaje znižala za dva odstotka na 602,2 milijona evrov. EBITDA je znašal 174,3 milijonov evrov in je bil za en odstotek nižji kot predlani, dobiček iz poslovanja družbe pa je bil za devet odstotkov višji in je znašal 36,9 milijona evrov. Čisti dobiček družbe je dosegel 24,2 milijona evrov.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije je skupaj z upravo družbe pripravil predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2020. Skupščini delničarjev, ki bo 18. junija, bodo posredovali predlog, da se za izplačilo dividend nameni 26,02 milijona evrov oz. štiri evre bruto na posamezno delnico. Skupno je bilančni dobiček družbe za leto 2020 znašal 34,98 milijona evrov. Lani je Telekom izplačal dividende v višini 3,50 evra na delnico.