#družba 21.4.2021 11:16

Slovenščina na dlani inovativno učno e-okolje za obogatitev pouka slovenskega jezika

Maribor, 21. aprila - Univerza v Mariboru danes in v četrtek gosti strokovno in znanstveno konferenco na temo razvoja in rabe učnih e-okolij za slovenščino ter okroglo mizo o novih izzivih pri jezikovnem pouku slovenščine. Na njej bodo predstavili inovativno učno e-okolje Slovenščina na dlani, ki bo na voljo od prihodnjega šolskega leta.

Maribor.
Univerza v Mariboru.
Foto: Andreja Seršan Dobaj/STA
Arhiv STA

Učna e-okolja za poučevanje slovenščine sicer že obstajajo, a so po besedah predsednice konference in vodje projekta Slovenščina na dlani Natalije Ulčnik večinoma vezana na nižje razrede osnovnošolskega izobraževanja. "Obstaja tudi nekaj e-gradiv in interaktivnih učbenikov, uporabnih v višjih razredih osnovne šole in v srednji šoli. Primanjkujejo pa taka učna e-okolja, ki bi v večji meri izkoristila prednosti digitalnega formata in sodobnih tehnologij," je povedala za STA.

V okviru projekta Slovenščina na dlani so na Filozofski fakulteti, Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru razvili inovativno prosto dostopno učno e-okolje, ki je namenjeno bogatitvi pouka slovenščine v osnovnih šolah od 6. razreda in srednjih šolah.

Kot izpostavljajo avtorji, pri Slovenščini na dlani ne gre za prenos vsebin za pouk slovenščine iz knjižne v elektronsko obliko, ampak za učno e-okolje, ki je zasnovano na osnovi najsodobnejših jezikovnih tehnologij, se prilagaja uporabnikovemu predznanju, njegovim potrebam in napredku ter ga samodejno usmerja med vajami.

"Učitelji navajajo, da se e-okolij zlasti v zadnjem letu, torej v času učenja in poučevanja na daljavo, poslužujejo v večji meri. Kljub temu pa opažajo, da je neposreden stik z učiteljem nepogrešljiv. Prav zato poudarjamo, da so učna e-okolja koristno dopolnilo k obstoječim načinom poučevanja in možnost za obogatitev pouka," je pojasnila Ulčnikova.

Projekt se je izvajal pod okriljem ministrstva za kulturo, sofinancirata pa ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Današnja konferenca, ki poteka v spletni obliki, je zaključna aktivnost projekta. "Njegov osrednji rezultat je učno e-okolje za obogatitev jezikovnega pouka slovenščine, zaradi česar bomo na konferenci spregovorili prav o razvoju in rabi učnih e-okolij za slovenščino ter oboje povezali z aktualno situacijo, v kateri v procesu izobraževanja učna e-okolja in drugi jezikovni viri igrajo ključno vlogo. Podrobneje se bomo seznanili z aktualnimi dokumenti, vezanimi na jezikovno izobraževanje, spregovorili o novih možnostih poučevanja jezika v digitalni dobi, spoznali pomembne jezikovne vire, orodja in e-okolja, ki so v pripravi, razmišljali izven okvirjev maternega jezika in presojali različne oblike razvijanja jezikovnih zmožnosti," je povedala Ulčnikova.

Povabili so tudi strokovnjakinje in strokovnjake z drugih institucij, ki bistveno prispevajo k digitalizaciji izobraževanja oz. k razvoju inovativnih metod učenja in poučevanja, ob tem pa tudi učiteljice in učitelje iz prakse, ki bodo v četrtek na okrogli mizi izmenjali izkušnje o rabi učnih e-okolij pri pouku ter se posvetili premisleku o učenju in poučevanju s pomočjo sodobne tehnologije.