#družba 15.4.2021 13:50

Državno računalniško tekmovanje za šole s prilagojenim programom na daljavo

Škofja Loka, 15. aprila - Epidemija covida-19 je močno posegla tudi v šolska tekmovanja za učence, ki obiskujejo šole s prilagojenim programom. Na Osnovni šoli Jela Janežiča Škofja Loka so se odločili, da vseeno tudi letos izpeljejo tekmovanje v znanju računalništva, vendar na drugačen način. Današnje državno tekmovanje tako poteka na daljavo.

Gre za dve ločeni tekmovanji, ki jih vsako leto organizira škofjeloška šola. Tekmovanje Z računalniki skozi okna je namenjeno učencem, ki obiskujejo prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom, tekmovanje Z miško v svet pa učencem, ki so vključeni v posebni program vzgoje in izobraževanja. Obe tekmovanji imata že dolgo tradicijo, saj prvo poteka že 21, drugo pa 14 let.

Kot je za STA povedal vodja tekmovanj, specialni pedagog Damjan Kojzek, letos obe omenjeni tekmovanji na državni ravni zaradi epidemiološke situacije organizirajo na daljavo, in sicer skupaj na današnji dan. "Pri računalništvu je to v bistvu še najlažje izpeljati, saj je to prva stvar, ko gre za digitalizacijo. Poleg tega smo že utečeni, kar se tiče pouka na daljavo," je pojasnil. Kot najbolj delikatno pa je pri tekmovanju na daljavo izpostavil nadzor, saj se morajo v veliki meri zanašati na pošteno igro oziroma fair play.

Običajno se za tekmovanje prijavi od 10 do 15 tekmovalcev iz posamezne šole, najboljši iz vsake šole pa se uvrsti na državno tekmovanje. Na državnem tekmovanju tako letno sodeluje od 20 do 25 tekmovalcev, kolikor je tudi običajno prijavljenih šol.

Letos je zaradi situacije kar približno 50 odstotkov manj prijavljenih. Zaradi pouka na daljavo so namreč mentorji poleg redne snovi učence težje pripravljali še za tekmovanja, ki predstavljajo dodatno aktivnost in delo. Odpade pa letos tudi en od osrednjih čarov tovrstnih tekmovanj, in sicer druženje ter s tem krepitev socialnih vezi, je izpostavil Kojzek.

Tako letos tudi ni specialne olimpijade oziroma regijskih iger in drugih športnih tekmovanj, ki jih običajno razpisujejo šole, saj gre za dejavnosti, ki so izvedljive le v živo. Običajno potekajo tudi tekmovanja v tehniki in matematiki, letos pa bo računalniško tekmovanje eno redkih, ki bo izvedeno, je pojasnil.