Nova Gorica, 6. aprila - V zadnjih dveh desetletjih prihaja do razhajanja med izobraževalnim sistemom, potrebami delodajalcev in ponudbo na trgu dela. Zato so na Goriškem pripravili evropski projekt Odpravljanje neskladij pri iskanih poklicih na trgu dela, katerega namen je bil razvijati podjetnost za dvig zaposljivosti s pomočjo povezovanja in razvoja partnerstev.

V Območni obrtno-podjetniški zbornici Nova Gorica so se zaradi neuspešnega iskanja potrebnih strokovnih kadrov na trgu odločili za promocijsko akcijo, v kateri so devetošolcem in mlajšim brezposelnim osebam predstavili deficitarne poklice. Intenzivna promocijska akcija je potekala predvsem v času vpisovanja v srednje šole, je na današnji spletni novinarski konferenci povedala vodja projekta Roberta Fortuna.

"Z odzivom mladih in njihovih staršev smo zelo zadovoljni, mislim, da je bil naš projekt uspešen," je povedala Fortuna. Projekt se sicer zaključuje konec maja letos, za njim pa ostajajo promocijski filmi, ki so jih pripravili o tistih poklicih, po katerih delodajalci največ povprašujejo tako na Goriškem in v Sloveniji kot tudi drugih državah Evropske unije.

Partnerji projekta LAS, v katerem so poleg območne zbornice še Regijska razvojna agencija Severne Primorske, Severnoprimorska gospodarska zbornica Nova Gorica, območna enota Zavoda RS za zaposlovanje Nova Gorica, Kadrovsko društvo Severne Primorske in podjetje Video Pro, so pripravili promocijske filme o štirih deficitarnih poklicih, po katerih je največ povpraševanja.

Filme so uporabili kot dodatno gradivo na delavnicah pri promociji iskanih poklicev med mladimi v osnovnih in srednjih šolah ter pri vzpodbujanju uresničevanja podjetniških idej v smislu izbire poklica in načrtovanja karierne poti. Delavnice pa so namenili brezposelnim ter z njimi udeležence spodbujali za prešolanje ali za pridobitev dodatnih funkcionalnih strokovnih znanj, ki jih potrebujejo delodajalci.

Partnerji projekta so izvedli tudi anketo med delodajalci, po analizi pa ugotavljali potrebe po kadrih na trgu dela. Rezultati analize so pokazali, da delodajalci neuspešno povprašujejo po kuharjih, avtokleparjih, elektrikarjih in inštalaterjih. Poleg veselja in želje po določenem poklicu je namreč pomembna tudi zaposljivost v poklicu in njegova perspektivnost v obdobju, ko bo posameznik vstopil na trg dela.

Direktor Regijske razvojne agencije za Severno Primorsko Črtomir Špacapan je povedal, da bo Evropska unija tudi v prihodnji finančni perspektivi veliko denarja namenila za informiranje mladih o deficitarnih poklicih. Zato s partnerji že snujejo nove projekte, ki jih bodo prijavili na različne razpise.