Ljubljana, 29. marca - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt poslovne cone Vudina v občini Velika Polana. Za izvedbo dobrih 940.000 evrov vrednega projekta bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval nekaj manj kot 700.000 evrov.

V okviru projekta bo v poslovni coni Vudina izvedena komunalna ureditev zemljišč s pripadajočo cestno, energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo. S tem se bodo vzpostavili ustrezni pogoji za razvoj podjetništva v regiji, so sporočili iz vladne službe.

Občina Velika Polana bo z vzpostavitvijo primernih infrastrukturnih pogojev za poslovanje v poslovni coni omogočila povečanje dodane vrednosti malih in srednje velikih podjetij ter odpiranje novih delovnih mest.

Projekt s polnim imenom Spodbujanje podjetništva v Naturi 2000 - Poslovna cona Vudina je eden od 19 projektov iz dogovora za razvoj pomurske razvojne regije. V njem so navedeni najpomembnejši regijski projekti, ki se osredotočajo predvsem na pomurski vodovod ter ureditev poslovnih con in kolesarskih stez. Pomemben delež za realizacijo projektov predstavljajo sredstva EU.