Podjetja 27.2.2021 8:11

Trboveljska občina letos v posodobitev obrtno-industrijske cone Nasipi

Trbovlje, 27. februarja - Občina Trbovlje letos načrtuje posodobitev obrtno-industrijske cone Nasipi, saj si želi podjetjem v tej coni omogočiti optimalnejše delovanje ter razvoj in širitev. Vrednost projekta je 2,8 milijona evrov, iz Kohezijskega sklada pa je občini odobreno 2,3 milijona evrov sredstev EU, je zapisano na spletnih straneh občine.

Na občini pa so za STA povedali, da trenutno poteka pregled prispelih ponudb na javni razpis za izbor izvajalca del. "Želimo si, da bi pogodbo podpisali nekje do sredine marca, ter da bi se dela začela v začetku aprila. Naložba bo predvidoma končana do konca leta 2023," so navedli na občini.

Na občini sicer menijo, da bo imel projekt širši družbeni vpliv oz. bo ponudil odgovor na družbene izzive ter prispeval k spodbujanju razvoja občine in zasavske regije kot celote.

Navedli so, da je treba zaradi potreb podjetij, ki na tem območju že delujejo, obstoječo infrastrukturno posodobiti. Na ta način bodo po njihovem prepričanju izboljšali pogoje za njihovo delovanje, povečala se bo urejenost delovnega okolja, izboljšal se bo potencial podjetja za internacionalizacijo v nadaljnjih fazah razvoja, povečalo se bo število novih delovnih mest in izboljšalo se bo tudi poslovno okolje.

Na omenjenem območju se že nahajajo uspešna mala in srednja podjetja, ki so v fazi širitve. Zato je po oceni trboveljske občine ključnega pomena vzpostavitev potrebne javne infrastrukture, ki jim bo omogočila postavitev novih oz. dograditev starih proizvodnih hal.

V sklopu posodobitve obrtno-industrijske cone je predvidena rekonstrukcija obstoječega križišča v krožno križišče ter rekonstrukcija lokalne ceste, sanacija brežin s podporno konstrukcijo, prestavitev in obnova vodovoda in plinovoda, prestavitev nadzemnega vročevoda, novogradnja oz. prestavitev fekalne kanalizacije, meteornih kanalov ter mešanega kanala, ureditev cestne razsvetljave, izgradnja trafo postaj in kabelske kanalizacije.

Omenjeni projekt je eden izmed treh potrjenih od skupno štirih evropskih projektov v sklopu uredbe za razvoj regij. Med drugim sta potrjena še projekta izgradnje Zasavskega podjetniškega inkubatorja ter projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save.