Bruselj, 10. januarja - Mobilnost delovne sile v EU se je leta 2019 še naprej povečevala, vendar počasneje kot v prejšnjih letih. V drugi državi EU je živelo 17,9 milijona Evropejcev, leto prej pa 17,6 milijona. Ciljna država za 46 odstotkov delovno sposobnih mobilnosti v EU sta bili Nemčija in Združeno kraljestvo, so ta teden sporočili iz Evropske komisije.

Kot izhaja iz letnega poročila o mobilnosti delovne sile znotraj EU, ki opredeljuje trende prostega gibanja delavcev in njihovih družinskih članov, so delavci migranti leta 2019 najpogosteje prihajali iz Romunije, Poljske, Italije, Portugalske in Bolgarije. Glavna sektorja dejavnosti EU za delavce migrante sta bili proizvodnja ter trgovina na debelo in drobno.

V Sloveniji je leta 2019 bivalo 17.000 državljanov druge članice EU, starih med 20 in 64 let, kar se opredeljuje kot za delo primerna starost.

Leta 2019 je bilo 34 odstotkov oseb, ki se preselijo v drugo državo v EU, visokokvalificiranih; leta 2008 je bilo takšnih četrtina. Med tistimi, ki se nameravajo preseliti, jih je bilo 75 odstotkov mlajših od 35 let.

Pomembna je tudi mobilnost pri vračanju; za vsake tri osebe, ki zapustijo državo, se dve vrneta v matično državo, so še poudarili v komisiji.