#družba 1.1.2021 8:13

S projektom v izboljšanje kakovosti življenja na vaseh

Šmarje pri Jelšah, 1. januarja - Končal se je dve leti trajajoč partnerski projekt Pametne vasi za jutri, v katerem je sodelovala tudi Razvojna agencija Sotla. Projekt je skozi pilotne izvedbe modelov, manjša infrastrukturna vlaganja in nakup opreme ter s pomočjo različnih usposabljanj, prinesel pozitiven učinek na ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.

Skupna vrednost projekta je znašala nekaj manj kot 445.000 evrov, od tega so partnerji v projektu pridobili skoraj 337.000 evrov evropskih sredstev. Ideja za projekt Pametne vasi za jutri je nastala iz trenutnega stanja na podeželju, to je naraščajoče staranje, bivalne kapacitete na podeželju, kakovost življenja na vasi, pomanjkanje storitev oz. programov na podeželju, mladi zapuščajo podeželje, starejši pa živijo sami.

"Ravno zato smo želeli sprejeti izziv vzpostavitve novih poslovnih modelov oz. pametnih rešitev, s pomočjo katerih bomo lahko ohranili slovenskega podeželja, da ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno. Naraščajoče staranje, pomanjkanje storitev na podeželju, mladi zapuščajo podeželje, vse to so bili osnovni izzivi, ki smo jih želeli s projektom rešiti oz. jih omiliti," navajajo na agenciji.

Zato so se spoprijeli z izzivom decentralizacije in vzdrževanja možnosti ter pogojev, da starejši čim dlje časa ostanejo doma v svojem bivalnem okolju, vzpostavitvi novih poslovnih modelov z vključevanjem socialnega podjetništva. In na koncu uspešno prišli do rešitve, kar pomeni vzpostavitev pametnih rešitev, katere so oblikovali in izvedli skozi pilotne modele.

Med izvedbo projekta so večkrat dobili vprašanje, kaj sploh je pametna vas. Kot so pojasnili v Razvojni agenciji Sotla, lahko pametno vas v enem stavku opišemo kot zmožnost, da koristimo vire in proizvajamo dobrine, ki zadovoljijo naše potrebe, ne da bi pri tem ogrožali vire za prihajajoče generacije.

Osnovni namen pa je ohranitev aktivnega, mladim in starejšim generacijam prijaznega podeželja. V izvedenih aktivnostih pa so iskali priložnosti, da starejši ostanejo v svojem bivalnem okolju oz. v aktivno urejenih srebrnih vaseh, da vzpostavijo nove poslovne modele z vključevanjem socialnega podjetništva, zagotovijo večjo povezanost z urbanimi središči in sploh naredijo življenje na podeželskih območjih še bolj prijetno.

Z inovativnimi modeli, ki se nanašajo na ureditev pametnih srebrnih vasi, aktivacijo turističnih kmetij, vzpostavitvijo ponudbe prevozov za starejše, aktivnostmi digitalnega opismenjevanja, ureditvijo prostorov za druženje na vasi ter oblikovanjem prostočasnih dejavnosti na vasi, so po oceni Razvojne agencije Sotla zagotovo na vsako območje lokalne akcijske skupine prinesli nove, zanimive in tudi nujno potrebne vsebine.

Pomembno je, da so vse vsebine oblikovane tako, da so z manjšimi prilagajanji prenosljive tako znotraj območij lokalnih akcijskih skupin, kot tudi v širšem slovenskem prostoru, še dodajajo na omenjeni agenciji.