Turizem 19.12.2020 10:02

Projekt Smer TNP podlaga za oblikovanje trajnostnih turističnih produktov

Bled, 19. decembra - Projekt usmerjanja obiska v Triglavskem narodnem parku - Smer TNP se po dveh letih izvajanja bliža koncu. Kot so na zaključni konferenci ta teden povedali sodelujoči v projektu, je ta zagotovil dobre podlage za inovativne turistične produkte, s katerimi bi obisk iz najbolj obremenjenih in občutljivih delov parka preusmerili na manj poznana območja.

Triglavski narodni park.
Dvojno jezero.
Foto: Lea Udovč/STA
Arhiv STA

Dvoletni projekt, ki se je začel novembra 2018, je namenjen ohranjanju narave in naravne dediščine, habitatov in biodiverzitete, ki predstavljajo potenciale za razvoj novih inovativnih turističnih in gospodarskih storitev ter produktov. V okviru projekta so sodelujoči iskali načine za usmerjanje obiska z najbolj občutljivih in kritičnih območij znotraj parka na manj obremenjena in ustrezno opremljena območja, ki lahko prenesejo večje obremenitve.

V projektu, ki ga vodi Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (Ragor) in ga sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, sodelujejo javni zavod Triglavski narodni park (TNP), Cipra Slovenija, Turizem Bohinj in občini Bohinj ter Kranjska Gora. Vodja projekta Urška Luks je pojasnila, da so vzpostavili sodelovanje različnih sektorjev s skupnim ciljem ohranjanja naravnega ravnotežja in iskanja novih trajnostnih turističnih produktov.

Kot je izpostavila direktorica Ragorja Eva Štravs Podlogar, se je v minulih letih veliko govorilo o preveč množičnem turizmu in preveliki gneči. Zato je treba znati usmerjati turistične tokove in poznati destinacije ter njihove še neizkoriščene potenciale, pri čemer je ključno tudi sodelovanje lokalnega prebivalstva.

"S projektom smo pokazali, kako pomembno je sodelovanje za razvoj turizma in ohranjanje naravne ter kulturne dediščine. Ni nujno, da eno izključuje drugo, temveč je ob spoštovanju in medsebojnem razumevanju možno ustvarjati trajnostni in inovativni razvoj," je prepričana Štravs Podlogarjeva. Kot je poudarila, projekt predstavlja dobre podlage za nove inovativne turistične produkte.

Nekaj teh so v okviru projekta na območju bohinjske in kranjskogorske občine ter širše na območju Julijskih Alp že oblikovali. Kot je izpostavil direktor Turizma Bohinj Klemen Langus, je projekt povezal deležnike v prostoru v prizadevanjih za kakovostno doživetja tega območja. Prepričan je, da bodo v tem duhu nastajali tudi novi trajnostni turistični produkti. Med idejami je denimo poleg že izdelane pohodniške poti Juliana Trail tudi kolesarska povezava okoli Julijskih Alp.

Usmerjanje obiskovalcev iz visokogorja in občutljivih con TNP na obrobje parka lahko pomaga tudi pri gospodarskem in turističnem razvoju podeželskih območij, kjer bodo novih priložnosti veseli, kot denimo na Gorjušah. Majda Odar iz javnega zavoda TNP je pojasnila, da gre za usmerjanje na točke, ki imajo ustrezno infrastrukturo, kjer večja koncentracija obiskovalcev ne ogroža narave, in za katere obstaja družbeni konsenz glede zbiranja obiskovalcev.

Hkrati pa so na območjih, ki so z vidika narave ogroženi, potrebni trši ukrepi in omejitve, pri čemer pa je ključna pozitivna komunikacija. Na različnih točkah so zato vzpostavili informacijsko infrastrukturo. V pripravi pa je tudi digitalna aplikacija, ki jo razvijajo z različnimi deležniki v prostoru, s katero bi vsem obiskovalcem približali priporočila, pravila in prepovedi.

Na območju Vršiča pa možnost za umirjanje prometa vidijo tudi v interpretaciji vsebin oziroma dediščine prostora. Tako bi lahko pripravili ponudbo, s katero bi opazen del obiskovalcev prepričali, da bo izkušnja prostora bistveno drugačna, če se bodo na Vršič odpravili s trajnostno obliko mobilnosti.