Podjetja 19.11.2020 9:25

Skupina Krka v devetih mesecih okrepila prihodke in čisti dobiček

Ljubljana, 19. novembra - Skupina Krka je v prvih devetih mesecih ustvarila 1,16 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je šest odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček je povečala za 22 odstotkov na 210,14 milijona evrov. Prodaja, ki jo letos diktira predvsem pandemija, se je najbolj okrepila v vzhodni Evropi, kjer je skupina ustvarila največ prihodkov.

Novo mesto.
Tovarna Krka v Novem mestu.
Foto: Rasto Božič/STA
Arhiv STA

Skupina Krka je ustvarila 300,75 milijona evrov dobička iz poslovanja, kar je 57 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA), je znašal 384,6 milijona evrov in je bil 40 odstotkov večji kot v primerljivem obdobju leta 2019.

Predsednik uprave in generalni direktor družbe Jože Colarič je ob objavi rezultatov ocenil, da je skupina poslovala uspešno in zabeležila rekordne rezultate. "Prilagodili smo nekatere poslovne procese in prešli na večjo uporabo e-komunikacijskih orodij. Dobra finančna kondicija, široka ponudba kakovostnih farmacevtskih izdelkov, nemoteno zagotavljanje proizvodnje in dobave ter inovativni pristopi na vseh področjih dela nam omogočajo doseganje strateških ciljev," je dodal.

Kot je Krka objavila v poročilu o poslovanju, objavljenem na spletnih straneh Ljubljanske borze, so zaradi epidemije v prvem četrtletju beležili izrazito rast povpraševanja in prodaje, tudi povečanje zalog izdelkov v distribucijski verigi, ter posledično manjše povpraševanje v drugem četrtletju. V tretjem četrtletju se je vpliv pandemije na prodajo zmanjšal, tako da se je vrnila na načrtovano raven.

Posebej izrazit negativen odklon od večletne prodajne dinamike so ob odsotnosti prehladnih obolenj zaznali pri prodaji antibiotikov in jesensko-zimskih sezonskih izdelkov brez recepta, pozitivnega pa pri na posameznih trgih uveljavljenih zdravilih na recept za kronično terapijo ter pri veterinarskih izdelkih pri sredstvu za razkuževanje Ecocid S.

Količinsko je skupina prodajo v devetmesečju povečala za osem odstotkov, delež izvoza v prodaji izdelkov pa je bil 96-odstoten. Največjo absolutno in relativno rast so dosegli v vzhodnoevropski regiji, kjer so dosegli tudi največji, 32,6-odstotni delež prodaje.

"Več kot v enakem lanskem obdobju smo prodali na vseh regijskih trgih, razen v Turkmenistanu, ključna pa je bila rast v Rusiji, vodilnem trgu regije in Krkinem največjem posamičnem trgu, na katerem smo dosegli največjo absolutno rast prodaje v regiji. V Rusiji smo s prodajo izdelkov v vrednosti 240,3 milijona evrov za 10 odstotkov presegli prodajo v enakem obdobju lanskega leta," so izpostavili v Krki.

Za vlaganja in naložbe je skupina v treh četrtletjih namenila 53,8 milijona evrov, od tega 39,9 milijona evrov v obvladujoči družbi. Zaradi vpliva covida-19 na gradbeno dejavnost so bile naložbe v tem obdobju manjše od predvidenih. Družba Krka je sicer med januarjem in septembrom prihodke od prodaje povečala za 11 odstotkov na 1,12 milijarde evrov, čisti dobiček pa za 13 odstotkov na 197,26 milijona evrov.

Na ravni skupine bo prodaja izdelkov in storitev v celotnem letu 2020 po načrtih dosegla 1,52 milijarde evrov, kar bi glede na leto 2019 predstavljajo dvoodstotno rast. Najpomembnejša skupina izdelkov bodo ostala zdravila na recept s 85-odstotnim deležem v prodaji. "Ocenjujemo, da bo predvsem zaradi vrednostne in količinske rasti prodaje dobiček večji od načrtovanega in bo predvidoma znašal okoli 260 milijonov," so navedli v poročilu.

Na doseganje teh rezultatov pa bi lahko negativno vplivale zaostritve omejitev, pa tudi nadaljnje neugodno gibanje tečajev, predvsem ruskega rublja. Zaradi pandemije je namreč vrednost rublja, ki predstavlja največjo valutno izpostavljenost skupine Krka in generira veliko večino tečajnih razlik, letos precej nihala.

V skupini Krka za naslednje leto načrtujejo prodajo v višini 1,53 milijarde evrov in dobiček v višini okoli 265 milijonov evrov, število zaposlenih nameravajo povečati v Sloveniji in tujini, skupaj za dober odstotek.